Kierunek psychologia studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu – rekrutacja 2022/2023

Kierunek psychologia studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu – rekrutacja 2022/2023

Studia Wrocław - Dolnośląska Szkoła Wyższa

21.02.2022

Kierunek psychologia studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu – rekrutacja 2022/2023

Wybór studiów na kierunku psychologia pozwoli studentom na zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności na temat badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Studenci psychologii poznają także wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

Studia na kierunku psychologia w DSW WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu na kierunku psychologia to szansa na rozwinięcie wielu cennych umiejętności, m.in. słuchania i obserwowania otoczenia, okazywania empatii oraz nawiązywania kontaktów z innymi, analizowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, jak również diagnozowania problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • praktyczne aspekty psychologii wychowania,
 • praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie,
 • zarządzanie ludźmi,
 • nurty i metody psychoterapii,
 • zdrowie publiczne i promocja zdrowia,
 • psychiatria sądowa,
 • diagnoza psychologiczna sprawców i ofiar przestępstw.

 

Studia psychologiczne oferują pozyskanie umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii.

Program kształcenia został zaprojektowany w taki sposób, aby studenci uzyskali również specjalistyczną wiedzę pedagogiczną pozwalającą zrozumieć procesy wychowania, socjalizacji i uczenia się.

Dodatkowo zajęcia na kierunku psychologia prowadzone są przez ekspertów m.in. z dziedziny psychologii społecznej, sądowej, klinicznej oraz zarządzania i biznesu, co pozwala na poznanie praktycznych zagadnień dotyczących pracy psychologa.

Sprawdź także:

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu kierunki studiów

Wrocław kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Psychologia kliniczna i zdrowia – studenci poznają zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym, a także nauczą się rozróżniania i rozumienia różnych podejść i technik stosowanych w psychoterapii.

Psychologia sądowa – studenci poznają zakres zadań i metod pracy psychologa sądowego, jak również procedury postępowania w procesie interwencyjnym wobec przemocy oraz psychologicznych konsekwencji doświadczanych przez ofiary przestępstw.

Psychologia zarządzania i biznesu – studenci zdobędą umiejętności z zakresu analizowania procesów psychologicznych wpływających na zachowanie pracowników, a także poznają zagadnienia dotyczące psychologii marketingu, reklamy i public relations.

 

Praca po studiach

Ukończenie studiów na kierunku psychologia otwiera przed absolwentami wiele możliwych ścieżek rozwoju zawodowego. Mogą oni znaleźć zatrudnienie m.in. w różnego rodzaju poradniach specjalistycznych, placówkach wychowawczych czy ośrodkach psychoterapii.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach, jak:

 • ośrodki psychoterapii,
 • placówki opiekuńcze,
 • placówki sądowe,
 • ośrodki kuratorskie,
 • zakłady karne,
 • poradnie specjalistyczne,
 • przychodnie i kliniki psychiatryczne,
 • placówki wychowawcze,
 • placówki interwencji kryzysowej,
 • firmy i agencje rekrutacyjne,
 • agencje konsultingowe,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • zakłady poprawcze.

 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa to niepubliczna uczelnia z siedzibą we Wrocławiu. W swojej bogatej ofercie kształcenia posiada również psychologię, realizowaną na jednolitych studiach magisterskich.

Komentarze (0)