Zarządzanie studia na Politechnice Łódzkiej – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie studia na Politechnice Łódzkiej – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Politechnika Łódzka

02.02.2024

Zarządzanie studia na Politechnice Łódzkiej – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie to kierunek studiów, który dzięki zagadnieniom z zakresu ekonomii, marketingu i prawa przygotowuje studentów do przyszłej pracy na stanowiskach kierowniczych lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia na kierunku zarządzanie w PŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Łódzkiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studia z zarządzania przygotowują studentów do pracy na kierowniczych stanowiskach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.   

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.: 

 • metody ilościowe w biznesie,
 • marketingowe podejście do jakości,
 • prawne i społeczne aspekty zarządzania,
 • ekonomia i finanse,
 • kompetencje akademickie,
 • zarządzanie własnością intelektualną,
 • koszty jakości,
 • podstawy zarządzania,
 • matematyka,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • statystyka w zarządzaniu,
 • technologie informatyczne,
 • zarządzanie jakością,
 • procesy informacyjne.

Studenci kierunku Zarządzanie podczas studiów zdobywają cenną wiedzę z zakresu zarządzania grupą bądź przedsiębiorstwem. Zajęcia opierają się na wiedzy z zakresu ekonomii, prawa, a także marketingu, co pozwala na wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Studia z zarządzania w Łodzi rozwijają również u studentów ich kompetencje miękkie, które ważne są m.in. w działach HR. Studenci podczas zajęć rozwijają również swoje kompetencje językowe z zakresu wybranego języka obcego.   

Sprawdź także:

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Zarządzanie sprzedażą - Absolwenci mają wiedzę z zakresu zarządzania, a także funkcjonowania organizacji m.in. w warunkach rynku konkurencyjnego.

Zarządzanie małym i średnim biznesem – Absolwenci tej specjalności są świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej lub do zarządzania firmami o różnej wielkości.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Zarządzanie kształcą specjalistów z zakresu zarządzania zespołem, a także małą, średnią i dużą firmą. Dlatego absolwenci świetnie odnajdą się na kierowniczych stanowiskach. Absolwenci posiadają również niezbędną wiedzę i doświadczenie biznesowe, dzięki czemu są świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci zarządzania mogą szukać zatrudnienia m.in. jako.:

 • CAO - Chief executive oficer
 • Manager
 • Kierownik działu
 • Specjalista ds. rekrutacji
 • Kierownik HR
 • Prezes
 • Szef własnej działalności

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Zarządzanie opiera się na konkursie świadectw. Aby dostać się na Politechnikę Łódzką, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ostatnim etapem po ogłoszeniu wyników jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak m.in. świadectwo maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka to publiczna uczelnia techniczna, która w ostatnich latach cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród maturzystów. W jej ofercie możemy znaleźć wiele kierunków studiów i specjalności, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi. Studenci w trakcie studiów poza wiedzą teoretyczną i praktyczną mają okazję również do nabycia cennego doświadczenia poprzez udział w organizacjach studenckich oraz praktykach zawodowych.

Komentarze (0)