Zarządzanie studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

02.02.2024

Zarządzanie studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie to kierunek studiów, który przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach kierowniczych. Absolwenci zarządzania posiadają szeroką wiedzę i kompetencje niezbędne do zarządzania zespołem, a także firmą o rożnej wielkości. 

Studia na kierunku zarządzanie w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku zarządzanie na Społecznej Akademii Nauk to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na kierunku Zarządzanie studenci rozwijają się w zakresie ekonomii, marketingu oraz socjologii, dzięki czemu przygotowują się do zajmowania stanowisk kierowniczych.

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie,
 • socjologia,
 • systemy zarządzania jakością,
 • badania marketingowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • ekonomia,
 • marketing,  
 • nowoczesne koncepcje marketingu,
 • finanse,
 • metody ilościowe w zarządzaniu,
 • prawo w gospodarce,
 • systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu,
 • współczesna logistyka,
 • zrównoważony rozwój organizacji,
 • zachowania organizacyjne.

Studenci na kierunku studiów Zarządzanie rozwijają się w zakresie marketingu oraz wielu zjawisk ekonomicznych, dzięki czemu są znają potrzeby rynku oraz są w stanie samodzielnie go zanalizować. Studenci w czasie zajęć mają również szansę na zdobycie wiedzy z zakresu finansów oraz psychologii.

Studia z zarządzania w Łodzi poza wiedzą teoretyczną kładą również nacisk na umiejętności praktyczne i doświadczenie, które nabywane jest przez studentów podczas wielu godzin ćwiczeń oraz praktyk, które dodatkowo rozwijają kompetencje miękkie i kreatywność u studentów.

Sprawdź także:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym – Absolwenci maja niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Zarządzanie logistyczne – Absolwenci tej specjalności są świetnie przygotowani z zakresu zarządzania oraz logistyki, dzięki czemu mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Zarządzanie kształcą specjalistów w zakresie zarządzania, którzy są gotowi do samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci zarządzania mogą szukać zatrudnienia m.in. jako:

 • CAO - Chief executive oficer
 • Manager
 • Kierownik działu
 • Specjalista ds. rekrutacji
 • Kierownik HR
 • Prezes
 • Szef własnej działalności

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, opiera się na kolejności zgłoszeń. Aby dostać się na ten kierunek należy, przystąpić do rekrutacji w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ostatnim etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak np. świadectwo maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to jedna z prywatnych szkół wyższych, która w swojej ofercie ma najpopularniejsze kierunki studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które dają studentom szerokie perspektywy rozwoju. Specjalnie opracowany program oraz kursy rozwijają wiele umiejętności praktycznych, a także zdobywają cenne doświadczenie zawodowe.

Komentarze (0)