Grafika studia w Collegium Da Vinci w Poznaniu – rekrutacja 2023/2024

Grafika studia w Collegium Da Vinci w Poznaniu – rekrutacja 2023/2024

Studia Poznań - Collegium Da Vinci w Poznaniu

30.01.2023

Grafika studia w Collegium Da Vinci w Poznaniu – rekrutacja 2023/2024

Grafika jest kierunkiem, który łączy naukę projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych programów graficznych z tradycyjnymi kompetencjami plastycznymi. Studia stanowią przygotowanie do realizowania różnego rodzaju działań w branży kreatywnej.

Studia na kierunku grafika w CDV POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku grafika w Collegium Da Vinci w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

 

Program studiów i przedmioty

Grafika jest jednym z najpopularniejszych kierunków reprezentujących studia artystyczne. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z technikami kreacji wizualnej, kształtowaniem kompozycji, technikami i metodami kreacji graficznej w projektowaniu, typografią, animacją komputerową, rzeźbą, malarstwem, rysunkiem, infografiką, plakatem i ilustracją.

W programie studiów na kierunku Grafika znajdziesz takie przedmioty jak:

 • historia sztuki,
 • rysunek,
 • podstawy kompozycji i typografii,
 • semiotyka,
 • podstawy animacji klasycznej,
 • psychofizjologia widzenia,
 • działania i struktury wizualne,
 • animacja graficzna,
 • podstawy identyfikacji wizualnej,
 • publikacje interaktywne,
 • socjologia reklamy.

 

Sprawdź także:

Collegium Da Vinci w Poznaniu kierunki studiów

Poznań kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Animacja i grafika interaktywna – specjalność, w ramach której studenci doskonalą warsztat malarsko- rysunkowy i rzeźbiarski oraz poznają zasady projektowania graficznego oraz obsługi programów graficznych. Nabywają umiejętności w zakresie opracowywania publikacji multimedialnych, przygotowywania dynamicznej infografiki, czy przygotowywania animacji graficznych.

Grafika wydawniczo- reklamowa – specjalność, w ramach której studenci doskonalą warsztat malarsko- rysunkowy i rzeźbiarski oraz poznają zasady projektowania graficznego oraz obsługi programów graficznych, a następnie uczą się jak projektować plakaty i ilustracje wydawnicze, przygotowywać publikacje do druku, wykonywać skład materiałów drukowanych, przygotowywać kompleksowo identyfikację wizualną firmy lub marki.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Grafika wyróżniają się wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach grafiki warsztatowej, plakatu i ilustracji, infografiki i identyfikacji wizualnej, modelowania 3D i animacji interaktywnej, filmu animowanego, czy mappingu. Pozyskane wykształcenie mogą wykorzystać w różnego rodzaju działalności. Mogą pracować jako graficy kreatywni, specjaliści do spraw komunikacji wizualnej, ilustratorzy, web designerzy, graficy- animatorzy.

Absolwenci Grafiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • agencje reklamowe,
 • agencje interaktywne,
 • studia filmowe,
 • wydawnictwa,
 • portale internetowe

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Grafika w Collegium Da Vinci w Poznaniu stanowią egzaminy maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Collegium Da Vinci

Którą uczelnię wybrać planując podjąć artystyczne studia w Poznaniu? Warto zapoznać się bliżej z Collegium Da Vinci, czyli uczelnią oferującą między innymi kształcenie w zakresie grafiki. Collegium Da Vinci w Poznaniu to nowoczesna uczelnia, wyróżniająca się innowacyjnym podejściem do tematu kształcenia. Jej zadaniem jest nie tylko kształcenie studentów, ale również prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz opiniodawczych i eksperckich, a także transfer technologii do gospodarki.

 

Komentarze (0)