Biotechnologia studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2022/2023

Biotechnologia studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2022/2023

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

24.02.2022

Biotechnologia studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2022/2023

Biotechnologia to kierunek studiów, który kształci studentów w zakresie wielu nauk ścisłych, takich jak: biologia, chemia, matematyka, a także uczy, jak wykorzystywać wiedzę z nauk przyrodniczych w technologii i przemyśle. Absolwenci są wszechstronnie wykształconymi specjalistami, którzy mogą znaleźć zatrudnienia w wielu dziedzinach przemysłu, a także w laboratoriach. 

Studia na kierunku biotechnologia w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci biotechnologii zajmują się zagadnieniami z zakresu biologii, chemii oraz innych procesów diagnostycznych technologicznych. Studenci poza wiedzą ogólną zdumiewają również wiedzę specjalistyczną zakresu wybranej specjalności.

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologia molekularna roślin
 • Fitopatologia molekularna
 • Patogeny bakteryjne
 • Białkowe regulatory wzrostu
 • Podstawy epigenetyki
 • Genetyka grzybów
 • Zarządzanie jakością w biotechnologii

 

Studenci kierunku Biotechnologia w czasie zajęć pogłębiają wiedzę z zakresu środowiska, bioinżynierii, chorób zakaźnych, czy wykonywania specjalistycznych preparatów wykorzystywanych w medycynie. Podczas zajęć studenci uczą się jak m.in. wykorzystywać i wykonywać testy diagnostyczne oraz preparaty, które mogą być pomocne w ochronie zdrowia.

Studia na kierunku biotechnologia, dodatkowo kładą nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych, które studenci nabywają podczas laboratoryjnych, a także w czasie praktyk zawodowych.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Biotechnologia medyczna - Absolwenci są przygotowani do wykonywania specjalistycznych preparatów oraz testów, które mogą być wykorzystywane w ochronie zdrowia.

Biotechnologia roślinna - Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu roślin oraz ich modyfikowania genetycznego, a także z zakresu farmacji.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi kształcą specjalistów z zakresu biotechnologii, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu, a także w laboratoriach.

Absolwenci biotechnologii mogą szukać zatrudnienia m.in. w:

 • zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
 • w zakładach chemicznych
 • w przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną środowiska
 • w ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt
 • kontrolnych i badawczych laboratoriach, które wykorzystują metody biotechnologiczne mikrobiologiczne i biologiczne

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki to publiczna szkoła wyższa, która w ostatnich latach cieszy się rosnącą popularnością. W ofercie uczelni możemy znaleźć wiele kierunków studiów wraz z wieloma specjalnościami. Atutem uczelni jest kadra pedagogiczna, która składa się z świetnych i doświadczonych wykładowców akademickich, kładzie także szczególny nacisk na rozwijanie kreatywności u studentów oraz ich umiejętności praktycznych.

Komentarze (0)