Filologia angielska studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2022/2023

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

24.02.2022

Filologia angielska studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska to kierunek studiów, który kształci przyszłych językoznawców, literaturoznawców, nauczycieli, a także tłumaczy. Studenci w czasie studiów uczą się języka angielskiego na poziomie C1, a także są słuchaczami zajęć zakres historii krajów anglojęzycznych oraz ich literatury i kultury.

Studia na kierunku filologia angielska w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci Filologii angielskiej będą mieli szansę na rozwijanie swoich zdolności językowych, a także poznają najważniejsze pozycje z literatury angielskiej. Studenci będą mieli również okazję do zbliżenia się do kultury krajów anglojęzycznych.

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Gramatyka opisowa
 • Fonetyka
 • Literatura brytyjska
 • Historia
 • Kultura krajów anglojęzycznych
 • Mówienie
 • Czytanie
 • Pisanie

Studenci kierunku filologia angielska w Łodzi rozwijają swoje umiejętności humanistyczne oraz językowe. W trakcie studiów uczą się również krytycznego myślenia, a także komunikowania i argumentowania w języku obcym. Dodatkowo po drugim semestrze studenci wybierają jedną ze specjalizacji, w ramach której mogą zdobyć uprawnienia nauczycielskie lub translatorskie.

Studia filologiczne poza wiedzą z zakresu zagadnień humanistycznych, rozwijają studentów w zakresie kompetencji miękkich, które są niezwykle cenne przy pracy z dziećmi lub młodzieżą.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Nauczycielska - Absolwenci specjalności są przygotowani oraz posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w szkołach, przedszkolach oraz w szkołach językowych.

Tłumaczeniowa - Absolwenci mają kompetencje do pracy jako tłumacze różnych tekstów od naukowych przez popularnonaukowa do dokumentów.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi kształcą specjalistów zakresu języka angielskiego oraz kultury anglojęzycznej. Absolwenci filologii angielskiej mogą znaleźć zatrudnienie m. in. w placówkach oświatowych, firmach, wydawnictwach, agencjach reklamowych, biurach tłumaczeniowych oraz w instytucjach publicznych.

Absolwenci filologii angielskiej mogą szukać zatrudnienia m.in. jako:

 • Nauczyciele
 • Edytorzy
 • Dziennikarze
 • Lektorzy
 • Tłumacze
 • Konsultanci metodyczni

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki to publiczna szkoła wyższa o wieloletniej tradycji, która kształci specjalistów w wielu dziedzinach, a także stawia na swój prężny rozwój. W ofercie uczelni możemy znaleźć ponad 100 kierunków studiów wraz z wieloma specjalnościami. Kadra pedagogiczna, która składa się ze świetnych i doświadczonych wykładowców akademickich, kładzie także szczególny nacisk na rozwijanie kreatywności u studentów oraz ich umiejętności praktycznych. Dodatkowo uczelnia umożliwia studentom rozwijanie się poprzez wiele dostępnych kursów i praktyk m.in. w Biurze Karier UŁ. 

Komentarze (0)