Ekonomia studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Ekonomia studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

02.02.2024

Ekonomia studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Ekonomia to kierunek studiów, który kształci studentów w zakresie gospodarki oraz współczesnego rynku pracy. Studenci w czasie zajęć mają okazję do zrozumienia mechanizmów gospodarki światowej, a także do nauki samodzielnego wykonywania analiz ekonomicznych.

Studia na kierunku ekonomia w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci Ekonomii mają szansę na rozwijanie się w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Dodatkowo studenci uczą się podstaw z zakresu zarządzania i marketingu, co przygotowuje ich do odnalezienia się na rynku pracy.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia,
 • socjologia,
 • ekonomia środowiska,
 • podstawy ekonomii międzynarodowej,
 • zarządzanie i marketing,
 • ekonomia środowiska,
 • podstawy komunikacji społecznej,
 • makroekonomia,
 • ekonometria,
 • matematyka,
 • analiza ekonomiczna,
 • statystyka,
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Studia na kierunku Ekonomia rozwijają studentów w zakresie krytycznego oraz analityczny myślenia, dzięki czemu są oni w stanie samodzielnie zrozumieć procesy, jakie zachodzą w gospodarce. Poza przedmiotami ogólnymi studenci mają okazję do rozwijania się w zakresie wybranej specjalności, która zapewnia im specjalistyczną wiedzę w danym obszarze nauk ekonomicznych.   

Studia ekonomiczne kładą szczególny nacisk na zdobywane umiejętności praktyczne przez studentów, a także rozwijają kompetencje językowe z zakresu wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Inwestycje kapitałowe - Absolwenci posiadają szczegółową wiedzę z zakresu rynków kapitałowych, a także inwestycji - ich analizy oraz oceny.

Metody ilościowe w biznesie i ekonomii - Absolwenci są specjalistami w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych oraz prac analitycznych, dzięki czemu są w stanie kontrolować procesy, jakie zachodzą na rynkach.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi kształcą specjalistów zakresu prowadzenia przedsiębiorstw, dokonywania analiz ekonomicznych oraz zarządzania finansami. Absolwenci ekonomii są przygotowani do prowadzenia nie tylko własnej działalności gospodarczej, ale także i do obejmowania kierowniczych lub doradczych stanowisk w małych, średnich i dużych firmach.

Absolwenci ekonomii mogą szukać zatrudnienia m.in. w:

 • Bankach
 • Instytucjach finansowych
 • Firmach ubezpieczeniowych
 • Administracji centralnej
 • Administracji samorządowej

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki to publiczna uczelnia, która cieszy się ogromną popularnością regionie a także rosnącą w kraju. W ofercie możemy znaleźć wiele kierunków studiów oraz specjalności, które umożliwiają studentom wiele ścieżek kariery. Dodatkowym atutem uczelni są kursy i staże oferowane przez Biuro Karier UŁ, dzięki którym studenci już w trakcie studiów mogą zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

Komentarze (0)