Kierunek lekarski studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – rekrutacja 2022/2023

Kierunek lekarski studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Gdański Uniwersytet Medyczny

25.02.2022

Kierunek lekarski studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – rekrutacja 2022/2023

Kierunek lekarski jest kierunkiem, którego absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, a po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego mogą ubiegać się o prawo wykonywania zawodu lekarza.

Studia na kierunku kierunek lekarski w GUMED
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Kierunek lekarski jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kierunków reprezentujących studia medyczne. Jego program złożony jest z rozmaitych dyscyplin, wśród których wymienić można między innymi: nauki morfologiczne, nauki przedkliniczne, nauki kliniczne zabiegowe i niezabiegowe, czy prawne i organizacyjne aspekty medycyny. W toku kształcenia studenci poznają rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, objawy i przebieg chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych.

W programie studiów na Kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak:

 • anatomia z elementami neurobiologii,
 • chemia medyczna,
 • etyka lekarska,
 • mikrobiologia z parazytologią,
 • zdrowie publiczne,
 • farmakologia i toksykologia,
 • genetyka kliniczna,
 • anestezjologia i intensywna terapia

 

Dzięki zawartym w harmonogramie przedmiotom studenci uczą się jak rozpoznawać problemy medyczne i określać priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznawać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, planować  postępowanie diagnostyczne i interpretować jego wyniki, wdrażać właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne, komunikować się z pacjentem.

Ponadto, w toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych, np. z zakresu antropologii, neurobiologii, cytobiologii medycznej, epidemiologii molekularnej, psychoanalizy oraz dyscyplin klinicznych, poszerzających obowiązujący, określony standardami kształcenia zakres wiedzy.

 

Sprawdź także:

Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na Kierunku lekarskim wyróżniają się szeroką wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Po ukończeniu nauki otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, a po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego mogą ubiegać się o prawo wykonywania zawodu lekarza i podjąć pracę między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Absolwenci Kierunku lekarskiego mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • szpitale,
 • przychodnie i gabinety lekarskie,
 • pogotowie ratunkowe,
 • ośrodki naukowo- badawcze

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na Kierunek lekarski w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie) to bogata przestrzeń kształcenia, w której bez problemu odnajdziemy liczne propozycje studiów medycznych, w tym na Kierunku lekarskim. Kierunek ten prowadzi Gdański Uniwersytet Medyczny, jedna z najważniejszych i największych uczelni medycznych w kraju, która kształci studentów na czterech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed (MWB).

Komentarze (0)