Psychologia studia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

27.02.2022

Psychologia studia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Psychologia to studia, w których trakcie studenci zdobywają ugruntowaną wiedzę o podstawowych procesach i zjawiskach psychologicznych czy sposobach ich opisywania i wyjaśniania. W trakcie nauki uczestnicy zajęć zgłębiają m.in. tajniki motywacji czy emocji kierujących człowiekiem w jego codziennym życiu, a także analizują biologiczne, społeczne i psychologiczne procesy rozwojowe ludzi.
 

Studia na kierunku psychologia w UPJP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Absolwenci psychologii znają i wykorzystują specjalistyczne narzędzia służące m.in. stawianiu diagnozy psychologicznej, przeprowadzaniu wywiadów z pacjentami czy wykorzystywaniu psychologii w różnorodnych branżach zawodowych.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia myśli filozoficznej
 • Logika ogólna - wprowadzenie
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Chrześcijańska filozofia człowieka
   

Sprawdź także:

Uniwerytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Psychologia edukacji i coachingu – Absolwent przygotowany jest m.in. do: organizowania i wspomagania różnych form edukacji na poszczególnych etapach rozwoju człowieka; wykorzystywania nowoczesnych metod dydaktycznych, wychowawczych i diagnostycznych.

Psychologia w biznesie i reklamie – Absolwent przygotowany jest m.in. do: diagnozowania i rozwiązywania sytuacji trudnych w środowisku pracy; prowadzenia rekrutacji i szkoleń w organizacji; prowadzenia negocjacji; przygotowywania kampanii reklamowych.

Psychologia duchowości i formacji – Absolwent przygotowany jest m.in. do: analizowania aspektów zdrowia i psychopatologii w obszarze religijności; towarzyszenia w cierpieniu osobom chorym lub umierającym, a także ich rodzinom.
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku psychologia rozumieją różnorodne podstawy ludzkiego zachowania, a także znają przebieg poszczególnych przebiegów poznawczych człowieka. Psychologowie sprawnie rozwiązują konflikty o podłożu interpersonalnym oraz skutecznie negocjują, przekonują i motywują. Absolwenci tego kierunku mogą rozpocząć pracę zarówno w środowisku klinicznym, jak i w świecie biznesu, reklamy, marketingu, oświaty czy kultury.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • ośrodki leczenia uzależnień
 • placówki ochrony zdrowia
 • firmy szkoleniowe
 • działy HR
 • agencje reklamowe
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia psychologiczne Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci na psychologię w tej uczelni powinni zdawać egzaminy z takich przedmiotów jak np.: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka, historia czy matematyka.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to uczelnia publiczna, której celem jest wykształcenie absolwentów w zgodzie z misją Magisterium Kościoła Katolickiego – studenci tej szkoły wyższej dokonują naukowej refleksji nad treścią Objawienia. Kandydaci na studia w Krakowie mają do wyboru ponad 20 kierunków znajdujących się w ofercie tej uczelni.

Komentarze (0)