Fizjoterapia studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia – rekrutacja 2024/2025

Fizjoterapia studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia – rekrutacja 2024/2025

Studia Kraków - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

05.02.2024

Fizjoterapia studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia – rekrutacja 2024/2025

Fizjoterapia przygotowuje absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, a także będącymi w stanach zagrożenia zdrowia lub utraty sprawności psychofizycznej. Studenci poznają najskuteczniejsze środki i metody fizjoterapeutyczne jak np.: ćwiczenia ruchowe, masaż, mobilizacja czy zaopatrzenie ortopedyczne.

Absolwenci fizjoterapii swoją przyszłość zawodową związać mogą np. ze środowiskiem klinicznym, medialnym lub sportowym.

Studia na kierunku fizjoterapia w KWSPZ KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku fizjoterapia znajdują się przedmioty poświęcone w szczególności naukom medycznym oraz naukom o zdrowiu. W trakcie zajęć studenci badają szczegółowo ciało człowieka, a także poznają podstawy farmakologii, pierwszej pomocy, bioetyki czy socjologii niepełnosprawności. Podczas praktycznych ćwiczeń studenci uczą się wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych.

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia, fizjologia,
 • biochemia,
 • kinezjologia,
 • historia rechabilitacji,
 • fizykoterapia,
 • fizjoterapia ogólna,
 • fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia,
 • ekonomia i systemy ochrony zdrowia,
 • zdrowie publiczne,
 • kinezyterapia, fizykoterapia,
 • diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym,
 • genetyka, biochemia.
   

Sprawdź także:

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci kosmetologii w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia mają do wyboru kilka przedmiotów specjalizacyjnych – część z nich studenci mogą wybrać samodzielnie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami czy predyspozycjami.

Przykładowe przedmioty specjalizacyjne:

 • kinezjologia
 • masaż sportowy
 • terapia funkcjonalna
 • podstawy dietetyki
 • diagnostyka obrazowa
 • masaż relaksacyjny
   

Praca po studiach

absolwenci fizjoterapii przygotowani są do prowadzenia współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej, w szczególności usprawniania ruchowego osób trwale niepełnosprawnych. Kompetencje fizjoterapeutów cenione są zarówno w środowisku klinicznym, jak i związanym z promocją zdrowia, administracją państwową czy ośrodkami SPA.

Absolwenci fizjoterapii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki służby zdrowia
 • ośrodki rehabilitacji
 • ośrodki promocji zdrowia
 • gabinety odnowy biologicznej
 • sanatoria
 • ośrodki i kluby sportowe
 • ośrodki SPA i Wellness
 • administracja ochrony zdrowia
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia nie przewiduje egzaminów wstępnych – kandydaci na studia medyczne w tej uczelni przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia to uczelnia niepubliczna, która oferuje kandydatom na studia w Krakowie cztery kierunki stacjonarne i niestacjonarne poświęcone dziedzinom medycznym i naukom o zdrowiu. Studenci tej szkoły zdobywają wczesne doświadczenie zawodowe oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia skutecznych działań na rzecz promocji zdrowia.

Komentarze (0)