Filologia angielska studia w Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska studia w Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Uniwersytet Gdański

28.02.2022

Filologia angielska studia w Uniwersytecie Gdańskim  – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska jest kierunkiem, dzięki któremu można zdobyć nie tylko umiejętności językowe, ale również wszechstronne wykształcenie humanistyczne w dziedzinie kultury i literatury.

Studia na kierunku filologia angielska w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Filologia angielska jest jednym z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków reprezentujących studia filologiczne. Program nauczania opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wykształcenie w dziedzinie literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA, w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, stosowanego i translatoryki oraz w zakresie dydaktyki nauczania języka angielskiego. Studenci poznają metody badawcze i narzędzia warsztatu filologa, metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania tekstów, metody badawcze wykorzystywane w badaniach nad przekładem i narzędzia warsztatu tłumacza, zasady z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej.

W programie studiów na kierunku Filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka angielskiego,
 • kanon literatury angielskiej,
 • kanon literatury amerykańskiej,
 • współczesna literatura anglojęzyczna po 1980,
 • teorie przekładu,
 • tłumaczenia praktyczne,
 • gramatyka opisowa

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Gdański kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Specjalność nauczycielska – specjalność nastawiona głównie na ćwiczenia i wykłady z zakresu literatury i kultury anglojęzycznej oraz językoznawstwa teoretycznego i stosowanego oraz poznanie praktycznych aspektów pracy nauczyciela.

Specjalność translatoryczna – specjalność nastawiona głównie na rozwijanie warsztatu tłumacza. Studenci doskonalą umiejętności językowe, uczą się teorii przekładu, językoznawstwa oraz historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Filologia angielska posiadają wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne. Pozyskane wykształcenie stanowi podstawę do podjęcia pracy w różnych miejscach. Mogą to być między innymi wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, czy szkoły językowe.

Absolwenci Filologii angielskiej mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • media,
 • wydawnictwa,
 • instytucje kultury,
 • agencje tłumaczeniowe,
 • szkoły publiczne,
 • szkoły językowe,
 • instytucje Unii Europejskiej,
 • organizacje międzynarodowe

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Filologia angielska w Uniwersytecie Gdańskim stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Gdańskim

Studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie) to olbrzymia układanka złożona z wielu elementów. Jednym z nich jest największa uczelnia w regionie pomorskim, jaką jest Uniwersytet Gdański. Uniwersytet Gdański proponuje zróżnicowane formy kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, niektóre są realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi, w tym poprzez programy wymiany studentów, takie jak MOST czy ERASMUS Plus oraz w ramach bilateralnych umów.

Komentarze (0)