Psychologia studia w Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia w Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Uniwersytet Gdański

28.02.2022

Psychologia studia w Uniwersytecie Gdańskim  – rekrutacja 2022/2023

Psychologia to kierunek, którego podstawowym założeniem jest przekazanie nowoczesnej wiedzy psychologicznej, którą można wykorzystywać w różnych sferach działalności.

Studia na kierunku psychologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Psychologia jest podstawowym i najpopularniejszym kierunkiem reprezentującym studia psychologiczne. W toku kształcenia studenci poznają mechanizmy rządzące zachowaniem ludzi, podstawowe teorie psychologiczne, prawidłowości rozwoju człowieka, mechanizmy rządzące zmianami zachowania, zasady interwencji psychologicznej. Ponadto, nabywają umiejętności przewidywania zachowania ludzi w określonych sytuacjach psychologicznych.

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak:

 • biologiczne podstawy zachowania człowieka,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia wychowawcza,
 • psychologia osobowości

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Gdański kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Neurobiopsychologia – specjalność nastawiona na zrozumienie obustronnych zależności między psychiką człowieka i jej zaburzeniami, strukturą i funkcją mózgu, złożonymi formami zachowania się organizmu i zdolnością do adaptacji środowiskowej. Studenci poznają fizjologiczne, genetyczne i molekularne uwarunkowania psychiki oraz powiązania procesów psychicznych z procesami plastycznymi mózgu.

Psychologia pracy i biznesu – specjalność nastawiona na poznanie mechanizmów rządzących zachowaniem jednostek i grup w organizacji i na rynku. Studenci zdobywają wiedzę o mechanizmach rynkowych, psychologicznych podstawach zachowań finansowych i konsumenckich, komunikacji marketingowej, psychologicznych aspektach zarządzania organizacją.

Psychoseksuologia – specjalność nastawiona na poznanie i zrozumienie mechanizmów powstawania problemów i zakłóceń seksualności, zarówno w skali indywidualnej, jak i społeczno- kulturowej. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dysfunkcji seksualnych, kompulsywnych zachowań seksualnych, dysforii płci, cierpienia na tle nieakceptowanej społecznie seksualności lub tożsamości seksualnej, przemocy seksualnej, przestępczości seksualnej.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia posiadają obszerną wiedzę oraz jasno określone umiejętności i kompetencje społeczne. Przygotowani są do pracy w charakterze psychologa w różnych miejscach, między innymi: placówkach służby zdrowia, czy instytucjach resocjalizacyjnych.

Absolwenci Psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki służby zdrowia,
 • organizacje i przedsiębiorstwa,
 • prywatne gabinety psychologiczne,
 • instytucje resocjalizacyjne,
 • sądownictwo

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Psychologia w Uniwersytecie Gdańskim stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Gdańskim

Którą uczelnię wybrać planując psychologiczne studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)? Kształcenie w tym zakresie oferuje największa uczelnia w regionie pomorskim, jaką jest Uniwersytet Gdański. Uniwersytet Gdański jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, która łączy tradycje z nowoczesnością i proponuje zróżnicowane formy kształcenia. Oferuje zdobywanie wykształcenia na  89 kierunkach studiów w zakresie 205 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Komentarze (0)