Pedagogika studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

01.03.2022

Pedagogika studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Absolwenci studiów pedagogicznych zdobywają wiedzę oraz umiejętności charakterystyczne dla specjalistów takich dziedzin jak np.: pedagogika, psychologia, socjologia czy filozofia – studenci tego kierunku szkolą się w zakresie m.in.: realizowania działań pedagogicznych zorientowanych na potrzeby otoczenia społecznego i kulturalnego w dowolnym środowisku wychowawczym.

Studia na kierunku pedagogika w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Absolwenci tych studiów sprawnie rozpoznają specyficzne dysfunkcje i trudności w uczeniu się podopiecznych i realizują zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub dydaktyczno-wyrównawcze. Ponadto w programie pedagogiki znajdują się także przedmioty poświęcone animacji społeczno-kulturalnej oraz technikom i metodom wspomagania rozwoju dziecka.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Psychologia wychowania i kształcenia
 • Sztuka w życiu człowieka
 • Podstawy streetworkingu
 • Pedagogika twórczości
 • Profilaktyka społeczna
 • Promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej
   

Sprawdź także:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Pedagogika resocjalizacyjna – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia zajęć i programów terapeutycznych w zakresie resocjalizacji; zapobiegania nawrotom w uzależnieniu, redukcji szkód w psychoterapii.

Pedagogika społeczno-opiekuńcza – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia działań na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz ochrony praw dziecka i rodziny; aktywizacji społeczno-kulturowej osób starszych.

Animacja społeczno-kulturowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia edukacji międzykulturowej i artystycznej; ochrony dziedzictwa kulturowego; wspierania społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku pedagogika rozumieją indywidualne potrzeby i predyspozycje podopiecznych i umiejętnie ich motywują do rozwijania swojej samodzielności. Studenci przygotowują się do pracy w sektorach np.: kultury, edukacji, oświaty czy turystyki.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • instytucje penitencjarne
 • służba zdrowia
 • organizacje młodzieżowe
 • instytucje turystyczne
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia pedagogiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw – rekrutacja na kierunek pedagogika uwzględnia wyniki maturalne z takich przedmiotów jak np.: biologia, filozofia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie czy język polski.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia publiczna w Polsce, oferująca kandydatom na studia w Krakowie ponad 160 kierunków, prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Tę szkołę wyższą wyróżnia także duży wkład w rozwój miasta – studenci uniwersytetu mogą swobodnie korzystać m.in. z: Biblioteki Jagiellońskiej, Ogrodu Botanicznego, Muzeum Farmacji czy Obserwatorium Astronomicznego.

Komentarze (0)