Psychologia studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

01.03.2022

Psychologia studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studenci psychologii w Uniwersytecie Jagiellońskim mogą rozwijać się w bardziej praktycznym lub teoretycznym kierunku tej dziedziny – poznają m.in.: czynniki kształtujące osobowość człowieka, a także wpływ środowiska, emocji i motywacji na ludzkie zachowanie.

Absolwenci psychologii zdobyte w trakcie nauki kompetencje mogą wykorzystać np. w: środowisku klinicznym lub biznesie, marketingu, reklamie, mediach czy kulturze. Niektórzy psychologowie mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Studia na kierunku psychologia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć, w zależności od wybranej specjalizacji, studenci kierunku psychologia np.: planują procesy projektowe; uczą się radzić sobie ze stresem; rozwiązują konflikty o dowolnym podłożu; poznają zasady rekrutacji i selekcji pracowników; diagnozują i niosą profesjonalne wsparcie psychologiczne osobom zmagającym się z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologiczne mechanizmy zachowania
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychometria
 • Diagnoza psychologiczna – obserwacja i wywiad
 • Psychologiczne koncepcje człowieka
   

Sprawdź także:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie mogą rozwijać się w ramach jednej lub dwóch spośród dziesięciu dostępnych specjalizacji na tym kierunku.

Przykładowe specjalizacje na kierunku psychologia:

 • psychologia kliniczna i psychologia zdrowia
 • psychologia kliniczna dziecka
 • psychologia organizacji i reklamy
 • psychologi rodzinny i edukacji
 • psychologia sądowa
 • psychologia sportu
 • psychologia naukowa
 • psychoterapia
   

Praca po studiach

Studenci kierunku psychologia próbują kompleksowo zrozumieć ludzkie zachowanie oraz indywidualne różnice występujące między ludźmi. Dzięki uniwersalnym umiejętnościom absolwenci psychologii mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w środowisku klinicznym, jak i biznesowym, marketingowym, medialnym, badawczym, społecznym czy kulturalnym. Psycholog jest przygotowany także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • ośrodki leczenia uzależnień
 • placówki ochrony zdrowia
 • firmy szkoleniowe
 • działy HR
 • agencje reklamowe
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • własna działalność gospodarcza

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia psychologiczne powinni rozważyć, które do których egzaminów maturalnych chcą podejść – rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się najczęściej na podstawie konkursu świadectw. Przyszli studenci psychologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie powinni wykazywać się wiedzą z zakresu m.in.: biologii, historii, języka angielskiego czy matematyki.

W rekrutacji na psychologię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ brane są pod uwagę także np.: chemia, geografia, informatyka czy wiedza o społeczeństwie.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia publiczna w Polsce, której celem jest kształcenie studentów w poszanowaniu do tradycji i ze zrozumieniem dla nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych we współczesnej nauce. Kandydaci na studia w Krakowie mają do wyboru ponad 160 kierunków, które znajdują się w ofercie tej szkoły wyższej.

Komentarze (0)