Logistyka studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

01.03.2022

Logistyka studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku  – rekrutacja 2022/2023

Logistyka jest kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać wszechstronne przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Studia na kierunku logistyka w WSB GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Logistyka jest podstawowym kierunkiem reprezentującym studia logistyczne. Program nauczania kładzie nacisk przede wszystkim na zdobywanie praktycznych umiejętności i dlatego studenci uczą się jak wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe do projektowania procesów logistycznych, analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno- gospodarczych, przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym, a także zarządzać procesami logistycznymi w skali globalnej.

W programie studiów na kierunku Logistyka znajdziesz takie przedmioty jak:

 • ekonomia,
 • infrastruktura logistyczna,
 • zastosowanie metod ilościowych w logistyce,
 • ekonomika transportu,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce,
 • zarządzanie produkcją i usługami w łańcuchu dostaw

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Inteligentne systemy transportowe – specjalność, w ramach której studenci poznają zasady projektowania, budowy i eksploatacji procesów logistycznych. Uczą się jak dobierać właściwe rozwiązania logistyczne dla poszczególnych branż w gospodarce, jak również realizować zadania w zakresie budowy systemów logistycznych.

Inżynieria produkcji – specjalność, w ramach której studenci poznają zasady projektowania procesów produkcyjnych, współczesne techniki produkcyjne, a także zagadnienia dotyczące zarządzania procesem zakupów. Oprócz tego, dowiadują się na czym polega optymalizacja procesów logistycznych występujących w produkcji, a także w jaki sposób usprawniać procesy logistyczne.

Inżynieria systemów logistycznych – specjalność, w ramach której studenci nabywają umiejętności w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz obsługi specjalistycznego oprogramowania logistycznego.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka posiadają obszerną wiedzę oraz przede wszystkim wiele umiejętności praktycznych. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach logistyki i spedycji międzynarodowej, logistyki miejskiej, zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki przedsiębiorstw, czy inżynierii systemów logistycznych.

Absolwenci Logistyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • centra logistyczne,
 • firmy przewozowe i transportowe,
 • biura projektowe i konsultingowe,
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • firmy produkcyjne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku stanowią egzaminy maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Studia w Trójmieście (Gdański, Gdyni, Sopocie) to zagadnienie obszerne i złożone z licznych elementów. Którą uczelnię powinni wybrać kandydaci na studia logistyczne? Kształcenie w tym zakresie realizuje Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, oferująca studia pierwszego i drugiego stopnia.

Komentarze (0)