Psychologia studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

01.03.2022

Psychologia studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku  – rekrutacja 2022/2023

Psychologia jest kierunkiem, dzięki któremu można poznać zachowanie innych ludzi oraz zaznajomić się z metodami diagnostycznymi, które pozwalają zrozumieć drugiego człowieka.

Studia na kierunku psychologia w WSB GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Psychologia jest podstawowym i najpopularniejszym kierunkiem reprezentującym studia psychologiczne. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniem człowieka, poznają wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem, nabywają umiejętności w diagnozowaniu problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka, jak również uczą się jak analizować procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich.

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak:

 • podstawy biologiczne funkcjonowania człowieka,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia dzieci i młodzieży,
 • koncepcje psychologiczne człowieka,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • diagnoza osobowości

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Psychologia kliniczna z psychoterapią – specjalność, w ramach której studenci uczą się jak identyfikować zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym, pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielać im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych.

Psychologia sądowa – specjalność, w ramach której studenci uczą się jak wykorzystywać wiedzę psychologiczną w obszarze wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania czy resocjalizacji i psychiatrii sądowej, a także prowadzić działania profilaktyczne i interwencyjne.

Psychoseksuologia – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę z zakresu rozwoju i uwarunkowań ludzkiej seksualności oraz powstawania zaburzeń w obszarze seksualności i tożsamości płciowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi. Pozyskane wykształcenie mogą wykorzystać w wielu miejscach, na przykład w ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach służby zdrowia, czy ośrodkach diagnostycznych.

Absolwenci Psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • poradnie psychologiczne,
 • ośrodki diagnostyczne,
 • świetlice socjoterapeutyczne,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zakłady poprawcze,
 • placówki służby zdrowia,
 • instytucje oświatowe,
 • areszty śledcze i zakłady karne,
 • poradnie małżeńskie

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku stanowią egzaminy maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Którą uczelnię wybrać planując psychologiczne studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)? Warto zapoznać się z propozycją dydaktyczną Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Oferuje ona między innymi zajęcia studyjne organizowane we współpracy z placówkami specjalistycznymi z obszaru psychologii klinicznej, sądami oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi.

Komentarze (0)