Logistyka studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

02.03.2022

Logistyka studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni – rekrutacja 2022/2023

Logistyka jest kierunkiem umożliwiającym pozyskanie wszechstronnej wiedzy, na którą składają się zagadnienia dotyczące zarządzania logistycznego, funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, organizacji i zarządzania, czy nauk ekonomicznych.

Studia na kierunku logistyka w WSB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Logistyka jest podstawowym i najpopularniejszym kierunkiem reprezentującym studia logistyczne. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z analizą procesów zarządzania, zasadami zarządzania procesem produkcyjnym, logistycznymi zależnościami sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, analizą procesową łańcucha dostaw, elementami infrastruktury logistycznej, czy ekonomiką transportu. Uczą się jak wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe do projektowania procesów logistycznych, analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno- gospodarczych, przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym, a także zarządzać procesami logistycznymi w skali globalnej.

W programie studiów na kierunku Logistyka znajdziesz takie przedmioty jak:

 • infrastruktura logistyczna,
 • inżynieria systemów i analiza systemowa,
 • zastosowanie metod ilościowych w logistyce,
 • projektowanie inżynierskie w logistyce,
 • logistyka produkcji i usług,
 • magazynowanie,
 • automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Logistyka i spedycja – specjalność, w ramach której studenci poznają systemy informatyczne w procesach logistycznych, zasady magazynowania i obrotu zapasami, a także zasady organizowania usług transportowych oraz transportu intermodalnego, jak również zasady zarządzania sprzedażą.

Logistyka międzynarodowa – specjalność, w ramach której studenci poznają zasady projektowania usług i procesów logistycznych, zasady i istotę logistyki międzynarodowej, instrumenty marketingowe wykorzystywane w logistyce międzynarodowej, a także zasady zarządzania procesami logistycznymi w skali globalnej oraz zasady organizacji międzynarodowej bazy zaopatrzeniowej.

Inżynieria produkcji – specjalność, w ramach której studenci poznają zasady projektowania procesów produkcyjnych, współczesne techniki produkcyjne, a także zagadnienia dotyczące zarządzania procesem zakupów. Oprócz tego, dowiadują się na czym polega optymalizacja procesów logistycznych występujących w produkcji, a także w jaki sposób usprawniać procesy logistyczne.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka posiadają obszerną wiedzę oraz przede wszystkim wiele umiejętności praktycznych. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach logistyki międzynarodowej, instrumentów marketingowych wykorzystywanych w logistyce międzynarodowej, analizy procesów logistycznych i spedycyjnych, magazynowania i obrotu zapasami.

Absolwenci Logistyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • centra logistyczne,
 • przedsiębiorstwa transportowe,
 • firmy przewozowe,
 • biura projektowe i konsultingowe,
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • firmy produkcyjne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni stanowią egzaminy maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni

Studia w Trójmieście (Gdański, Gdyni, Sopocie) to zagadnienie obszerne i złożone z licznych elementów. Którą uczelnię powinni wybrać kandydaci na studia logistyczne? Kształcenie w tym zakresie realizuje Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni to działająca od 2008 roku, nowoczesna uczelnia, prowadzącą ścisłą współpracę ze światem biznesu, dzięki czemu oferuje programy nauczania odpowiadające aktualnym potrzebom i wymaganiom rynku.

Komentarze (0)