Pedagogika studia w Akademii Ignatianum w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Akademii Ignatianum w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Akademia Ignatianum w Krakowie

02.03.2022

Pedagogika studia w Akademii Ignatianum w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika poświęcona jest rozwojowi i zmianom mechanizmów wychowania czy kształcenia na przestrzeni całego ludzkiego życia – studenci analizują poszczególne etapy rozwojowe człowieka i projektują działania edukacyjne, dydaktyczne lub kulturalne. Absolwenci przygotowani są do pełnienia roli np.: opiekuna, wychowawcy, logopedy, nauczyciela czy animatora kultury.

Studia na kierunku pedagogika w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku pedagogika uczą się m.in.: przeprowadzania interwencji kryzysowej i diagnozy indywidualnej i środowiskowej w środowisku resocjalizacyjnym; wychowania i kształcenia dziecka w przedszkolu i szkole podstawowej; analizowania zachowań podopiecznych; analizowania i prognozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka i rodziny.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia ogólna
 • socjologia ogólna
 • emisja głosu
 • profilaktyka w środowisku lokalnym
 • psychologia kliniczna z psychopatologią
 • profilaktyka i terapia trudności szkolnych
 • pedagogika rodziny
   

Sprawdź także:

Akademia Ignatianum w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci pedagogiki w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą rozwijać się w ramach kilku ścieżek edukacyjnych. Studenci studiów II stopnia powinni zapoznać się z wymaganiami, które dotyczą określonych specjalizacji.

Przykładowe specjalizacje na kierunku pedagogika:

 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia
 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Logopedia z komunikacją społeczną

 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki przygotowani są do pracy m.in. w: placówkach oświatowych i poradniach pedagogicznych. Przyszłość zawodowa pedagogów zależna jest w szczególności od tego, jaką specjalizację wybrali oni podczas studiów – dzięki zróżnicowanej ofercie absolwenci pedagogiki mogą np.: pracować z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi lub wykonywać zawód o charakterze kulturalnym.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • instytucje penitencjarne
 • służba zdrowia
 • organizacje młodzieżowe
 • instytucje turystyczne
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Akademii Ignatianum odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci na pedagogikę w tej uczelni wśród rozszerzonych przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić np.: matematykę, biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, informatykę, wiedzę o społeczeństwie lub jeden z określonych języków.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie to uczelnia jezuicka, której celem jest kształcenie absolwentów rozumiejących etyczne i badawcze podstawy dziedzin społecznych, humanistycznych, pedagogicznych i politycznych. Kandydaci na studia w Krakowie mają do wyboru kilkanaście kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych, oferowanych przez tę szkołę wyższą.

Komentarze (0)