Psychologia studia w Akademii Ignatianum w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia w Akademii Ignatianum w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Akademia Ignatianum w Krakowie

02.03.2022

Psychologia studia w Akademii Ignatianum w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studenci psychologii starają się zrozumieć ludzkie motywacje, uczucia oraz emocje, które kierują działaniami człowieka w jego życiu codziennym – uczestnicy zajęć poznają m.in. biologiczne i społeczne czynniki kształtujące osobowość człowieka oraz praktyczne zastosowanie psychologii w różnorodnych dziedzinach zawodowych (np. w medycynie, biznesie, oświacie, mediach, wymiarze sprawiedliwości).

Studia na kierunku psychologia w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku psychologia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: technikom negocjacji w sytuacjach kryzysowych; etapom rozwoju człowieka; rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i społecznych pacjenta lub klienta; sposobom diagnozy i ceny przebiegu zjawisk społecznych; formom wczesnej interwencji psychologicznej; komunikacji w środowisku wychowawczym.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do psychologii
 • Historia myśli psychologicznej
 • Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Psychologia osobowości
   

Sprawdź także:

Akademia Ignatianum w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje studentom psychologii możliwość rozwoju w ramach jednej z czterech ścieżek edukacyjnych. Dzięki temu absolwenci psychologii mogą zdobyć wiedzę w zakresie np.: psychologii rozwojowej; zastosowania psychologii w sądownictwie; wykonywania zawodu terapeuty czy zastosowania psychologii w reklamie i zarządzaniu.

Przykładowe specjalizacje na kierunku psychologia:

 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychokryminologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zarządzania
   

Praca po studiach

Absolwenci psychologii wyróżniają się uniwersalnymi zdolnościami analizowani i interpretowania różnorodnych zjawisk społecznych – psycholog umiejętnie określa indywidualne potrzeby pacjenta lub klienta i projektuje skuteczne działania np.: terapeutyczne, marketingowe, mediacyjne, organizacyjne. Kompetencje absolwentów tego kierunku doceniane są np. w środowisku klinicznym, biznesowym, pedagogicznym i kulturalnym.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • ośrodki leczenia uzależnień
 • placówki ochrony zdrowia
 • firmy szkoleniowe
 • działy HR
 • agencje reklamowe
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia psychologiczne w Akademii Ignatianum w Krakowie przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw – rekrutacja na kierunek psychologia uwzględnia takie przedmioty jak np.: biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka czy informatyka.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Akademii Ignatianum w Krakowie

Kandydaci na studia w Krakowie mają do wyboru kilkanaście kierunków społecznych, humanistycznych, pedagogicznych lub politycznych dostępnych w ofercie Akademii Ignatianum w Krakowie. Celem tej jezuickiej szkoły wyższej jest kształcenie studentów w duchu wartości religijnych, gotowych do działania na rzecz rozwoju współczesnego społeczeństwa.

Komentarze (0)