Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

02.03.2022

Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Absolwenci stosunków międzynarodowych wiedzą, w jaki sposób przebiegają międzynarodowe procesy polityczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze, a także znają mechanizmy funkcjonowania podmiotów polityki międzynarodowej i potrafią opisać rzeczywistość międzynarodową. Dzięki tym kompetencjom specjaliści tej dziedziny mogą analizować zjawiska o charakterze ponadnarodowym oraz pełnić różnorodne role społeczne lub funkcje polityczne i publiczne.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe starają się zrozumieć mechanizmy polityki międzynarodowej, a także poznać dogłębnie teorie oraz metodologie charakterystyczne dla dziedziny nauk społecznych – w szczególności nauk o polityce i administracji. Absolwenci tych studiów mają wiedzę dotyczącą m.in.: zróżnicowania potencjałów ekonomicznych, demograficznych i militarnych podmiotów politycznych.

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • nauka o państwie i prawie
 • historia stosunków międzynarodowych
 • geografia polityczna i ekonomiczna
 • historia Polski XX wieku
 • współczesne systemy polityczne
 • prawo konstytucyjne RP
   

Sprawdź także:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Absolwenci rozumieją doskonale specyfikę współczesnych systemów politycznych i umiejętnie interpretują oraz stosują prawo w praktyce. Dzięki specjalistycznej wiedzy bez problemu orzpoznają oni problemy cywilizacji ludzkiej i dokonują trafnej oceny zmian demograficznych czy roli państwa w rozwoju społeczeństwa.
 

Praca po studiach

Absolwenci stosunków międzynarodowych przygotowani są m.in.: do skutecznego komunikowania się na poziomie lokalnym i globalnym, a także do prowadzenia negocjacji międzynarodowych czy podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są np.: w środowisku politycznym, dyplomatycznym, biznesowym, medialnym, oświatowym czy kulturalnym.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • organizacje i instytucje europejskie
 • administracja państwowa i samorządowa
 • międzynarodowe korporacje
 • służba dyplomacyjno-konsularna
 • placówki inwestycyjno-handlowe RP
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia społeczne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przyjmowani są najczęściej na podstawie konkursu świadectw – rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe w szczególności uwzględnia wyniki maturalne z przedmiotów językowych (język polski, język obcy).

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce, która kształci nauczycieli gotowych do podejmowania wyzwań współczesnego świata dydaktycznego. Celem tej szkoły wyższej jest wyszkolenie specjalistów sprawnie poruszających się zarówno w otoczeniu społecznym, jak i kulturowym czy biznesowym. Kandydaci na studia w Krakowie mają do wyboru ponad 70 kierunków, które znajdują się w ofercie tej uczelni.

Komentarze (0)