Psychologia studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

02.03.2022

Psychologia studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku psychologia przygotowują absolwentów m.in. do: posługiwania się metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologii; prowadzenia badań naukowych; kierowania zespołem; budowania opinii publicznej.

Absolwenci psychologii integrują wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz stosują ją w nietypowych sytuacjach, rozwiązują konflikty o różnorodnym podłożu, a także udzielają pomocy psychologicznej i zapobiegają przejawom patologii społecznej.

Studia na kierunku psychologia w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Psychologia to kierunek interdyscyplinarny, łączący zagadnienia z zakresu np.: metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego lub społecznego, psychoterapii czy standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy zachowań ludzkich
 • mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych
 • psychologia procesów poznawczych
 • klasyczne teorie osobowości
 • psychologia twórczości
 • edukacja emocjonalna
 • psychologia narracyjna
   

Sprawdź także:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci psychologii zostają gruntownie przygotowani do np.: wspierania klientów w rozwiązywaniu ich problemów; wykorzystywania mechanizmów psychospołecznych w różnorodnych dyscyplinach zawodowych; prowadzenia negocjacji i mediacji; rozwiązywania konfliktów; badania rynku i postaw konsumenckich; prowadzenia szkoleń i treningów pracowniczych.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie mają do wyboru dwie specjalności na kierunku psychologia:

 • psychologia edukacyjna
 • psychologia kliniczna
   

Praca po studiach

Psycholog zdobyte w czasie studiów kompetencje może wykorzystać m.in. w: szkolnictwie, ochronie zdrowia, ośrodkach penitencjarnych, zakładach pracy, służbach mundurowych, ośrodkach kulturalnych czy w marketingu. Niektórzy absolwenci psychologii mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • ośrodki leczenia uzależnień
 • placówki ochrony zdrowia
 • firmy szkoleniowe
 • działy HR
 • agencje reklamowe
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • własna działalność gospodarcza
 • służby mundurowe
 • media
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia psychologiczne na uczelniach publicznych odbywa się zazwyczaj na podstawie konkursu świadectw – kandydaci na psychologię w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie muszą wykazać się wiedzą z zakresu m.in.: języka polskiego, języka obcego, biologii, historii, matematyki lub informatyki.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ma za zadanie wykształcenie szeregu specjalistów, którzy gotowi będą do odpowiedzialnego działania dydaktycznego i wychowawczego w zakresie różnorodnych dziedzin zawodowych. Kandydaci na studia w Krakowie mogą wybrać jeden z ponad 70 kierunków oferowanych przez tę szkołę wyższą, poświęconych w szczególności naukom społecznym i humanistycznym.

Komentarze (0)