Psychologia studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

04.03.2022

Psychologia studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku  – rekrutacja 2022/2023

Psychologia jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków, przede wszystkim dlatego, że w całości poświęcona jest człowiekowi i mechanizmom jego zachowania.

Studia na kierunku psychologia w ATENEUM GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Psychologia jest fundamentalnym i najczęściej wybieranym kierunkiem reprezentującym studia psychologiczne. Program nauczania nastawiony jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z biologicznymi podstawami zachowania, metodologią badań psychologicznych, etyką zawodu psychologa, procesami powstawania emocji, cechami osobowości, czy zasadami diagnozowania sytuacji społecznych.

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak:

 • biologiczne podstawy zachowania,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia twórczości,
 • neurologia,
 • wspieranie rozwoju osobistego,
 • diagnoza psychologiczna

 

Studenci nabywają umiejętności w zakresie wyjaśniania procesów powstawania emocji, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, stosowania wiedzy dotyczącej adaptacyjnych zdolności intelektualnych, przewidywania społecznych zachowań ludzi, diagnozowania sytuacji społecznej, określania czynników pomyślnych i czynników ryzyka zakłóceń procesu rozwoju, interpretowania zjawisk w cyklu życia człowieka.

 

Sprawdź także:

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi. Pozyskane wykształcenie mogą wykorzystać w wielu miejscach, na przykład w poradniach psychologicznych, placówkach służby zdrowia, czy ośrodkach diagnostycznych.

Absolwenci Psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • poradnie psychologiczne,
 • gabinety psychologiczne,
 • szpitale,
 • ośrodki uzależnień,
 • korporacje,
 • instytucje oświatowe,
 • areszty śledcze i zakłady karne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Psychologia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku stanowią egzaminy maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku

Którą uczelnię wybrać planując psychologiczne studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)? Kształcenie na tym kierunku realizuje Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. Uczelnia składa się z trzech wydziałów: Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Neofilologicznego. W ich obszarze prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również oferuje naukę w ramach studiów podyplomowych.

Komentarze (0)