Psychologia studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

03.03.2022

Psychologia studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2022/2023

Studenci kierunku psychologia poznają najważniejsze czynniki kształtujące osobowość człowieka, a także analizują szczegółowo proces ludzkiego rozwoju – zarówno w kontekście biologicznym, jak i kulturowym, społecznym czy emocjonalnym.

Absolwenci psychologii swoją karierę zawodową mogą związać zarówno ze środowiskiem klinicznym, jak i kulturowym, medialnym, biznesowym, edukacyjnym czy marketingowym. Niektórzy psychologowie mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Studia na kierunku psychologia w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii uczą się m.in.: rozpoznawania problemów psychologicznych i społecznych; opracowywania i realizowania programów interwencji psychologicznej; posługiwania się testami psychologicznymi. W programie kierunku psychologia znajdują się przedmioty poświęcone w szczególności emocjom, motywacjom i indywidualnym różnicom, kierującym człowiekiem w życiu codziennym.
 

Sprawdź także:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Psychologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nie oferuje studentom żadnej specjalizacji, jednak przyszli psychologowie w trakcie nauki mogą wybrać samodzielnie przedmioty, które pomogą im kształtować rozszerzony zakres znajomości określonych subdyscyplin psychologii.

Przykładowe obszary przedmiotów uzupełniających wiedzę studentów psychologii:

 • psychologia kliniczna i psychosomatyka
 • psychoterapia
 • neuropsychologia i neurorehabilitacja
 • psychologia sądowa i penitencjarna
 • resocjalizacja
 • psychologia biznesu i zarządzania
 • psychologia transportu, sportu, reklamy
   

Praca po studiach

Absolwenci psychologii wyróżniają się wyjątkowymi zdolnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tego kierunku mogą kontynuować swoją karierę zarówno w środowisku medycznym, jak i opiekuńczym, biznesowym czy badawczym. Ambitni absolwenci psychologii mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • poradnie psychologiczno-terapeutyczne
 • szkolnictwo
 • ochrona zdrowia
 • ośrodki penitencjarne
 • służby wojskowe i policyjne
 • firmy marketingowe
 • media
   

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci na kierunek psychologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego muszą spełnienić wszystkie wymogi wynikające z zasad rekrutacji oraz złożyć komplet dokumantów.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Celem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest wykształcenie pokolenia specjalistów, którzy umiejętnie odnajdywać się będą w zintegrowanym środowisku np.: badawczym, biznesowym, społecznym czy kulturalnym – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Kandydaci na studia w Krakowie mogą zdecydować się na jeden z niemal 30 kierunków dostępnych w ofercie akademii.

Komentarze (0)