Filologia angielska studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

04.03.2022

Filologia angielska studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku  – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska jest kierunkiem umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać nie tylko w pracy w edukacji, ale również biznesie, czy dyplomacji.

Studia na kierunku filologia w ATENEUM GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Filologia angielska jest jednym z najpopularniejszych kierunków reprezentujących studia filologiczne. Studenci poznają tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka angielskiego, teorie i metodologię nauk filologicznych w języku polskim oraz w języku angielskim, tematykę językoznawstwa, literaturoznawstwa i obszaru kulturowego języka angielskiego, kompleksową naturę języka, jego złożoność i historyczną zmienność jego znaczeń, metody badawcze i interpretacyjne.

W programie studiów na kierunku Filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak:

 • fonologia,
 • morfologia i składnia,
 • gramatyka historyczna,
 • historia literatury brytyjskiej,
 • historia Wielkiej Brytanii,
 • kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii,
 • język pisany,
 • fonetyka

 

Sprawdź także:

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Specjalizacja nauczycielska – specjalność, w ramach której studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi metodyki nauczania języka angielskiego, podstaw dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, prawa oświatowego, jak również psychopedagogicznych aspektów rozwoju i edukacji.

Translatoryka- nowoczesne technologie w tłumaczeniach – specjalność, w ramach której studenci poznają zasady tłumaczeń ustnych, tłumaczeń pisemnych, tłumaczeń audiowizualnych, tłumaczeń prawnych, tłumaczeń ekonomicznych i tłumaczeń medycznych. Zaznajamiają się ze słownictwem prawno- ekonomicznym oraz zasadami redakcji tekstu.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Filologia angielska posiadają obszerną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne. Wyróżniają się biegłością w obszarach praktycznej znajomości języka, językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Przygotowani są do wykonywania różnych zawodów, na przykład tłumacza, redaktora, czy nauczyciela.

Absolwenci Filologii angielskiej mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • biura tłumaczeń,
 • wydawnictwa,
 • redakcje czasopism,
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • instytucje kultury,
 • szkoły podstawowe,
 • szkoły językowe

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Filologia angielska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku stanowi złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku

Studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie) to obszerne zagadnienie, zwłaszcza jeśli dotyczy kształcenia w zakresie tak popularnego kierunku, jakim jest Filologia angielska. Kierunek ten oferuje Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku, która Filologię angielską prowadzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ateneum Szkoła Wyższa składa się z trzech wydziałów: Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Neofilologicznego. W ich obszarze prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również oferuje naukę w ramach studiów podyplomowych.

Komentarze (0)