Logistyka studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

04.03.2022

Logistyka studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni – rekrutacja 2022/2023

Logistyka jest kierunkiem o interdyscyplinarnym charakterze, łączącym wiedzę z zakresu zarządzania, nauk prawnych i finansów. Studia przygotowują do pełnienia różnego rodzaju funkcji; od specjalisty do spraw zakupów po specjalistę do spraw zarządzania zapasami.

Studia na kierunku logistyka w WSAIB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Logistyka jest podstawowym i najpopularniejszym kierunkiem reprezentującym studia logistyczne. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z funkcjonowaniem nowoczesnych systemów logistycznych, zagadnieniami dotyczącymi organizacji i zarządzania, zasadami projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zasadami zarządzania procesami logistycznymi, czy zasadami posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Program nastawiony jest na pozyskanie licznych umiejętności, pozwalających na profesjonalne wypełnianie funkcji zawodowych, w tym kierowniczych i menedżerskich, między innymi w sektorze gospodarki morskiej, obejmującym przedsiębiorstwa portowe, żeglugowe, spedycyjne, transportowe, dystrybucyjne, handlowe obsługujące transakcje rynkowe.

W programie studiów na kierunku Logistyka znajdziesz takie przedmioty jak:

 • logistyka produkcji,
 • logistyka dystrybucji,
 • analiza kosztów działalności logistycznej,
 • gospodarka i administracja morska,
 • gospodarka magazynowa,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • transport krajowy i międzynarodowy,
 • prawo celne i przewozowe

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Logistyka międzynarodowa – specjalność, w ramach której studenci uczą się jak zarządzać łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach, konfigurować systemy logistyczne, a także dowiadują się jakie procedury obowiązują w handlu międzynarodowym.

Logistyka morska – specjalność, w ramach której studenci zaznajamiają się z rynkami usług transportu morskiego, środkami transportu morskiego, ekonomiką i organizacją transportu morskiego, infrastrukturą portów morskich, bezpieczeństwem morskich łańcuchów dostaw.

Logistyka miejska – specjalność, w ramach której studenci zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania miastem i jego otoczeniem. Poznają logistyczne koncepcje, systemy i strategie obsługi potrzeb mieszkańców, turystów, przedsiębiorstw i instytucji, a także zasady logistycznego wspierania oraz modelowania przepływów pasażerów i ładunków, gospodarowania mediami, czy kształtowania inteligentnych miast.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka wyróżniają się obszerną i złożoną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach logistyki zarządzania infrastrukturą miejską, systemów transportowych logistyki międzynarodowej, transportu i spedycji w handlu zagranicznym, gospodarki magazynowej, czy informatycznego wsparcia w transporcie i spedycji.

Absolwenci Logistyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • centra logistyczne,
 • firmy transportowe,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • porty morskie

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni stanowi złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni

Którą uczelnie wybrać planując logistyczne studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)? Warto zaznajomić się z ofertą dydaktyczną Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, która w ramach studiów na kierunku Logistyka oferuje liczne specjalności, w tym poświęcone logistyce morskiej. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu wyróżnia się nowoczesnym podejściem do pracy kształcenia. Studenci korzystają z systemu modułowego, na który składają się między innymi: wizyty studyjne, ćwiczenia, case studies, warsztaty.

Komentarze (0)