Położnictwo studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Położnictwo studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

06.02.2024

Położnictwo studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Położnictwo w Łodzi, to kierunek, który kształci studentów pod kątem nauk medycznych, a zwłaszcza ginekologii i położnictwa, dzięki czemu przyszłe położne są przygotowanie do opieki nad ciężarnymi oraz przyjmowania porodów.

Studia na kierunku położnictwo w UMED ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku połoznictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Położnictwo w Łodzi opiera się na naukach medycznych z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ćwiczeniach praktycznych, które są niezwykle ważne na tym kierunku studiów.

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia zdrowia,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • promocja zdrowia psychicznego,
 • badania naukowe w położnictwie, 
 • ginekologia i opieka ginekologiczna,
 • położnictwo i opieka położnicza,
 • badania fizykalne,
 • podstawy opieki położniczej,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu.

Studenci kierunku studiów Położnictwo w Łodzi w trakcie zajęć poznają zagadnienia z zakresu nauk medycznych, a zwłaszcza z zakresu funkcjonowania ludzkiego organizmu w czasie ciąży i połogu. Przyszłe położne uczą się również zagadnień dotyczących rozwoju ciąży i dziecka, dzięki czemu mogą pomagać matkom w pierwszych dniach po narodzinach dziecka. Studenci w czasie zajęć uczą się również, jak odbierać poród naturalny i poprzez cesarskie cięcie.

Studia medyczne w Łodzi, poza wiedzą teoretyczną, kładą nacisk na umiejętności praktyczne, które są niezwykle cenne przy pracy w zawodach medycznych, a zwłaszcza takich jak położna. Praktyki zawodowe, które odbywają się pod okiem profesjonalistów, pozwalają studentom na nabycie cennego doświadczenia.  

Sprawdź także:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Położnictwo przygotowują studentów do pracy m.in. w szpitalach i innych placówkach medycznych. Absolwenci są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej po otrzymaniu potrzebnych pozwoleń.

Absolwenci kierunku Położnictwo mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak m.in.:

 • publiczne placówki służby zdrowia
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • domy pomocy społecznej
 • stacje pogotowia ratunkowego 
 • ośrodki naukowo-badawcze 
 • własna praktyka 

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to publiczna uczelnia, która w swojej ofercie ma aż 15 kierunków medycznych, a także wiele funkcjonujących przy nich specjalności, które przygotowują studentów do przyszłej pracy w zawodzie. Studia można podjąć w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Dodatkowym atutem uczelni są nowoczesne sale i laboratoria, które umożliwiają studentom poszerzanie wiedzy o nowe zagadnienia, a także wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która kładzie nacisk na przygotowanie studentów do końcowych egzaminów zawodowych.

Komentarze (0)