Pedagogika studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Studia Katowice i woj. śląskie - Uniwersytet Śląski w Katowicach

05.03.2022

Pedagogika studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – rekrutacja 2022/2023 

Pedagogika w Katowicach zajmuje się kształceniem studentów z zakresu nauk społecznych, psychologii oraz resocjalizacji, dzięki czemu absolwenci są świetnie przygotowani do pracy zawodowej związanej z pracą z dziećmi i dorosłymi w różnych placówkach w tym resocjalizacyjnych i oświatowych.

Studia na kierunku pedagogika w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na kierunku Pedagogika studenci poznają zagadnienia z zakresu nauk społecznych, pedagogiki oraz psychologii. W czasie zajęć studenci uczą się również jak pracować z dziećmi oraz dorosłymi. 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia
 • pedagogika ogólna 
 • filozofia wychowania
 • arteterapia
 • emocja głosu
 • dydaktyka ogólna
 • podstawy prawa oświatowego
 • socjologia

Studenci na kierunku studiów Pedagogika w Katowicach, w trakcie zajęć uczą się, jak rozwija się człowiek i poznają mechanizmy, jakie rządzą psychiką dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Studenci nabywają także umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne, dzięki czemu w przyszłości mogą zajmować się nauczaniem i pracą w jednostkach oświaty. Dodatkowo poznają również nowoczesne metody nauczania, co pozwoli im w przyszłości na zastosowanie odpowiedniej dla potrzeb danej grupy.  

Studia pedagogiczne poprzez wiele godzin przeznaczonych na praktyki pozwalaj studentom na przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej. Atutem studiów pedagogicznych są również specjalności, które studenci mogą wybrać w trakcie studiów.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunki studiów

Katowice kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia - Absolwenci mają wiedzę z zakresu resocjalizacji oraz pedagogiki, dzięki czemu mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w schroniskach dla nieletnich.

Pedagogika korekcyjna – Absolwenci posiadają kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku Pedagogika przygotowują specjalistów, którzy wiedzą jak pracować z dziećmi. Absolwenci Pedagogiki są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności jak np. prywatne przedszkole.

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w :

 • świetlicach terapeutycznych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • zakładach poprawczych
 • schroniskach dla nieletnich
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • urzędach pracy

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to publiczna szkoła wyższa o długiej tradycji, która oferuje kandydatom ponad 80 kierunków, a w ich ramach wiele specjalności, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu wielu różnych dziedzin. Dodatkowym atutem uczelni są również oferowane kursy, praktyki i staże, które umożliwiają studentom zdobycie umiejętności praktycznych, które są niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy.

Komentarze (0)