Logistyka studia na Politechnice Śląskiej – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia na Politechnice Śląskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Katowice i woj. śląskie - Politechnika Śląska w Gliwicach

06.03.2022

Logistyka studia na Politechnice Śląskiej – rekrutacja 2022/2023 

Logistyka w Katowicach jest kierunkiem studiów, który kształci studentów w obszarze zagadnień logistycznych i ekonomicznych, co pozwala absolwentom na poznanie procesów logistycznych i spedycyjnych.

Studia na kierunku logistyka w PŚ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów logistycznych w Katowicach studenci mają okazję do rozwijania się w zakresie procesów logistycznych, spedycyjnych, a także ściśle związanych z nimi zagadnieniami ekonomicznymi. Studenci poznają również zagadnienia z zakresu zarządzania, co pozwala im w przyszłości na pracę na kierowniczych stanowiskach.

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Modelowanie procesów transportowych
 • Logistyka
 • Ekonomia
 • Fizyka
 • Programowania obiektowe
 • Systemy informatyczne w logistyce

Studenci na kierunku studiów Logistyka w Katowicach w podczas zajęć zdobywają wiedzę nie tylko z zakresu logistyki, ale także i ekonomii oraz informatyki. Studenci nabywają również umiejętności techniczne i organizacyjne, które są cenne w pracy zespołowej. Dodatkowym atutem Logistyki są również specjalności, które pozwalają na poszerzenie wiedzy studentów.

Studia logistyczne w Katowicach poza wiedzą teoretyczną, starają się również rozwijać studentów w zakresie umiejętności praktycznych poprzez liczne ćwiczenia oraz praktyki zawodowe. Program studiów kładzie także nacisk na kompetencje językowe, które są również niezwykle cenne na rynku pracy.

Sprawdź także:

Politechnika Śląska kierunki studiów

Katowice kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Logistyka miast i regionów – Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zarządzania miastem.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku Logistyka przygotowują specjalistów z zakresu logistyki i spedycji. Absolwenci posiadają również także wiedzę i doświadczenie biznesowe, dzięki czemu są świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci logistyki mogą szukać zatrudnienia m.in. w.:

 • jednostkach projektowych i doradczych
 • jednostkach gospodarczych
 • centrach logistycznych
 • firmach spedycyjno-transportowych

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Logistyka na Politechnice Śląskiej opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska to publiczna szkoła wyższa, która w swojej ofercie ma ponad 60 kierunków studiów, a w ich ramach specjalności, które umożliwiają studentom zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych. Uczelnia kształci studentów na wielu płaszczyznach, jednak szczególny nacisk kładzie na zdobywanie umiejętności praktycznych oraz cennego doświadczenia zawodowego.

Komentarze (0)