Pedagogika studia na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Katowice i woj. śląskie - Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

06.03.2022

Pedagogika studia na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie – rekrutacja 2022/2023 

Pedagogika w Katowicach kształci studentów z zakresu nauk społecznych, psychologii i pedagogiki, co pozwala im na świetne przygotowanie się do przyszłej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Studia na kierunku pedagogika w WSB CHORZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na kierunku Pedagogika w Katowicach kształcą się z zakresu nauk społecznych, pedagogiki oraz psychologii. W czasie zajęć studenci uczą się również jak pracować z dziećmi oraz dorosłymi. 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia
 • pedagogika ogólna
 • filozofia wychowania
 • arteterapia
 • emocja głosu
 • dydaktyka ogólna   
 • Psychologia społeczna
 • Projekty edukacyjny w pracy pedagoga 

Studenci na kierunku studiów Pedagogika w Katowicach, w trakcie studiów dowiadują się, jak rozwijają się dzieci i młodzież, a także uczą się zagadnień dotyczących psychiki dorosłych. Studenci nabywają również umiejętności pedagogiczne m.in. z zakresu metodyki nauczania, dzięki czemu w przyszłości mogą zajmować się dydaktyką.

Studia pedagogiczne kładą również na rozwijanie kompetencji miękkich i zdobywanie doświadczenia przez studentów, co dobrze przygotuje ich do przyszłej pracy zawodowej jako np. pedagog.  

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunki studiów

Katowice kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi – Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w kadrach oraz HR.

Pedagogika z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna – Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu pracy z osobami z dysfunkcjami. 

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku Pedagogika kształcą specjalistów do pracy z dziećmi. Absolwenci Pedagogiki posiadają również umiejętności i uprawnienia do poprowadzenia własnej działalności jak np. prywatne przedszkole.

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w :

 • świetlicach środowiskowych
 • klubach 
 • placówkach opieki zastępczej 
 • firmach szkoleniowych  
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych 
 • domach pomocy społecznej 
 • placówkach oświatowych
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie opiera się na kolejności zgłoszeń. Aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ostatnim etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie to jedna z prywatnych szkół wyższych w regionie, która w swojej ofercie ma aż 19 kierunków studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które pozwalają studentom na zdobycie wiedzy specjalistycznej i uprawnień zawodowych. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia opierające się na biznesie, dlatego jest to świetna propozycja dla osób, które są zainteresowane tą tematyką.  

Komentarze (0)