Pedagogika studia na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Studia Katowice i woj. śląskie - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

03.06.2022

Pedagogika studia na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – rekrutacja 2022/2023 

Pedagogika w Katowicach pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu nauk o wychowaniu, psychologii oraz pedagogiki. Absolwenci posiadają wszystkie uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych.  

Studia na kierunku pedagogika w AG
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na kierunku Pedagogika w Katowicach kształcą się z zakresu nauk społecznych, pedagogiki oraz psychologii. Podczas praktyk zawodowych studenci mają okazję do pracy m.in. z dziećmi.   

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia ogólna 
 • psychologia 
 • pedagogika ogólna
 • filozofia wychowania 
 • arteterapia 
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • emocja głosu   
 • dydaktyka ogólna 
 • podstawy prawa oświatowego 
 • socjologia 

Studenci kierunku Pedagogika w Katowicach podczas zajęć uczą się o rozwoju dzieci, a także i dorosłych. Studenci poznają różne nowoczesne techniki prowadzenia terapii. Dodatkowo poza blokiem zajęć ogólnych studenci mogą wybrać jedną ze specjalności.  

Studia pedagogiczne kładą także szczególny nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich oraz na zdobywanie doświadczenia, na co studenci mają okazję podczas praktyk zawodowych.

 

Sprawdź także:

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach kierunki studiów

Katowice kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Opieka i wychowanie małego dziecka – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu opieki nad dzieckiem i jego wychowania.   

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu wychowania, prowadzenia terapii, a w szczególności arteterapii.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku Pedagogika kształcą specjalistów z zakresu pracy z dziećmi oraz prowadzenia terapii zajęciowej. Absolwenci są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w :

 • świetlicach środowiskowych
 • klubach 
 • placówkach opieki zastępczej 
 • firmach szkoleniowych  
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych 
 • domach pomocy społecznej 
 • placówkach oświatowych
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach opiera się na kolejności zgłoszeń. Aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach to prywatna szkoła wyższa, która oferuje kandydatom ponad 10 kierunków studiów wraz z wieloma specjalnościami, dzięki którym studenci mają szansę na zdobycie dodatkowych kompetencji i uprawnień zawodowych.  To, co wyróżnia uczelnię, to z pewnością nowoczesny program studiów oraz doświadczona kadra dydaktyczna, która dba o rozwój studentów. 

Komentarze (0)