Architektura studia na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Architektura studia na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Studia Katowice i woj. śląskie - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

17.03.2022

Architektura studia na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Architektura w Katowicach to kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę techniczno-budowlaną razem z artystyczną. Studenci w trakcie studiów mogą rozwijać swoje umiejętności praktyczne m.in. z rysunku odręcznego.

Studia na kierunku architektura w WST KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów architektonicznych studenci poznają zagadnienia z zakresu projektowania, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, a także funkcjonowania przestrzeni zurbanizowanych.

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Teoria urbanistyki i analiza urbanistyczna
 • Rysunek odręczny
 • Budownictwo ogólne
 • Mieszkalnictwo jednorodzinne
 • Proces inwestycyjny
 • Infrastruktura techniczna miasta
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Studenci na kierunku Architektura w Katowicach rozwijają się w zakresie wiedz teoretycznej i praktycznej. W okresie studiów towarzyszą im przedmioty techniczne oraz z zakresu historii sztuki, projektowania, ekonomiki, a nawet konserwowania zabytków. Dodatkowo podczas ćwiczeń studenci samodzielnie zajmują się tworzeniem rysunku technicznego, a także projektów komputerowych w specjalistycznych programach wykorzystywanych przez architektów. Absolwenci po ukończeniu kursu są świetnie przygotowani do samodzielnego tworzenia projektów architektonicznych.

Studia architektoniczne w Katowicach, kładą szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych przez studentów, które mogą być rozwijane podczas ćwiczeń, a także praktyk zawodowych. Dzięki temu studenci mogą swobodnie odnaleźć się na rynku pracy.

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach kierunki studiów

Katowice kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku Architektura kształcą specjalistów w zakresie projektowania budynków o różnym przeznaczeniu tak, aby spełniały wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Absolwenci studiów architektonicznych przygotowani są do pracy w biurach projektowych, agencjach designerskich, agencjach nieruchomości oraz w administracji państwowej.

Absolwenci architektury mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • architekt
 • projektant
 • kierownik budowy w zakresie architektury
 • kreślarz
 • inspektor
 • asystent architekta

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Architektura na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach opiera się na kolejności zgłoszeń. Jednak, aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to prywatna szkoła wyższa, która w swojej ofercie ma 10 kierunków, a także wiele specjalności, które umożliwiają studentom zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Uczelnia, wyróżnia się nowoczesnym programem nauczania, a także indywidualnym podejściem do studenta.

Komentarze (0)