Informatyka studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie – rekrutacja 2023/2024

Informatyka studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie – rekrutacja 2023/2024

Studia Warszawa - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

20.02.2023

Informatyka studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie – rekrutacja 2023/2024

Absolwenci informatyki potrafią m.in.: obsługiwać nowoczesne urządzenia komputerowe, tworzyć i przekazywać dane; zabezpieczać informacje w systemach komputerowych i teleinformatycznych oraz projektować aplikacje biznesowe.

Studenci informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria, specjalistyczne pracownie informatyczne oraz zaawansowane narzędzia cyfrowe, które umożliwiają im zdobycie różnorodnych kompetencji cenionych w branży IT.

Studia na kierunku informatyka w PJATK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku informatyka w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku, 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera i magistra).
 

Program studiów i przedmioty

Studia informatyczne pozwalają studentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: podstawowych technik baz danych; budowy oprogramowania i sieci komputerowych; stosowania multimediów; programowania w podstawowych językach. W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone np.: matematyce, elektronice, rachunkowości, ekonomii czy prawu.

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna,
 • budowa i integracja systemów informatycznych,
 • systemy baz danych,
 • systemy cyfrowe i podstawy elektroniki,
 • techniki i architektura komputerów,
 • wprowadzenie do systemów informacyjnych,
 • historia i kultura Japonii,
 • algebra liniowa i geometria,
 • matematyka dyskretna,
 • relacyjne bazy danych,
 • systemy operacyjne.
   

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Multimedia – Absolwent przygotowany jest m.in. do: stosowania technologii nagrań i nagłaśniania oraz technik rejestracji danych multimedialnych; przygotowywania projektów multimedialnych; tworzenia aplikacji MM; edycji stron WWW.

Robotyka – Absolwent przygotowany jest m.in. do: realizowania prostych konstrukcji robotycznych; wykorzystywania dronów do monitorowania i śledzenia obiektów; tworzenia symulacji komputerowej.

Inne przykładowe specjalizacje na kierunku informatyka:

 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych
 • Programowanie systemowe i sieciowe
 • Inteligentne systemy przetwarzania danych
 • Sieci urządzeń mobilnych
 • Multimedia – animacja 3D
 • Multimedia – programowanie gier
 • Programowanie aplikacji biznesowych
   

Praca po studiach

Absolwenci informatyki mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: analityk, projektant systemów informatycznych, grafik komputerowy, administrator baz danych, projektant aplikacji internetowych, administrator portali internetowych, specjalista ds. zabezpieczeń oprogramowania.

Absolwenci informatyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • małe i średnie organizacje IT
 • firmy wykorzystujące dane gromadzone w systemach informatycznych
 • firmy softwerowe
 • agencje reklamowe, studia graficzne
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek informatyka w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie wymaga od przyszłych studentów zdanej matury z matematyki lub informatyki albo fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym. Kandydaci na te studia, którzy spełnili wymogi rekrutacji, przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oferuje kandydatom na studia w Warszawie kilka kierunków stacjonarnych, niestacjonarnych lub online, prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Celem tej szkoły wyższej jest wykształcenie pokolenia specjalistów, gotowych do rozwiązywania problemów współczesnej technologii oraz do wykorzystywania różnorodnych metod cyfrowych w różnorodnych dziedzinach zawodowych.

Komentarze (0)