Pedagogika studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studia Warszawa - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

07.04.2022

Pedagogika studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studenci pedagogiki uczą się m.in.: rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży; dokonywania oceny przebiegu kształcenia podopiecznych; analizowania i interpretowania zjawisk społecznych; projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych lub rozwiązań problemów wychowawczych.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia na takich stanowiskach jak np.: opiekun, wychowawcza czy animator kultury.

Studia na kierunku pedagogika w CHAT WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne poświęcone są w szczególności zagadnieniom z zakresu np.,: psychologii, socjologii czy kulturoznawstwa. W trakcie zajęć studenci pedagogiki poznają m.in. biologiczne, psychologiczne i społeczne podstawy rozwoju człowieka; metody pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; techniki stosowane w resocjalizacji; zasady zarządzania zasobami ludzkimi.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria wychowania
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • kierunki pedagogiki współczesnej
 • edukacja zdrowotna
 • antropologia kulturowa
 • współczesne problemy społeczeństw wielokulturowych
   

Sprawdź także:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej z osobami znajdującymi się na różnym etapie rozwojowym.

Andragogika z doradztwem zawodowym – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; zarządzania zasobami ludzkimi; organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i doradczych dla osób dorosłych.

Pedagogika szkolna i nowe media w edukacji – Absolwent przygotowany jest m.in. do: stosowania metod pracy edukacyjnej na etapie szkoły podstawowej i średniej; wykorzystywania nowych technologii i mediów w projektowaniu działań edukacyjnych.
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku pedagogika, w zależności od ukończonej specjalizacji, mogą szukać zatrudnienia w różnorodnych instytucjach, firmach i organizacjach związanych np. z: oświatą, kulturą, komunikacją, marketingiem, resocjalizacją, opieką społeczną lub mediami.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe
 • świetlice szkolne
 • domach kultury,
 • internatach,
 • policyjne izby dziecka,
 • organizacje młodzieżowe,
 • ośrodki resocjalizacyjne,
 • instytucje penitencjarne,
 • służba zdrowia.
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na pedagogikę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uwzględnia wyniki z takich przedmiotów maturalnych jak np.: język obcy, język polski, matematyka i dowolny przedmiot rozszerzony.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie to uczelnia publiczna, kształcąca studentów zainteresowanych naukami teologicznymi i pedagogicznymi oraz pracą socjalną. Kandydaci na studia w Warszawie, którym zależy na rozpoczęciu nauki w tej szkole wyższej, mają do wyboru kilka kierunków stacjonarnych oraz przeznaczonych dla osób pracujących.

 

Komentarze (0)