Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Kierunki studiów: 29 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Politechnika Częstochowska

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Politechnika Wrocławska

Kierunki studiów: 53 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 144 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Opolski

Kierunki studiów: 80 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 76 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Instytut Filozoficzno-Teologiczny US

Kierunki studiów: 1 (jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne