Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Politechnika Wrocławska

Kierunki studiów: 53 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 144 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Opolski

Kierunki studiów: 71 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 48 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Instytut Filozoficzno-Teologiczny US w Zielonej Górze

Kierunki studiów: 1 (jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Kierunki studiów: 32 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Lęborku

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 65 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Bartoszycach

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia: stacjonarne, niestacjonarne