Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Politechnika Częstochowska

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Politechnika Gdańska

Kierunki studiów: 39 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Politechnika Koszalińska

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Politechnika Krakowska

Kierunki studiów: 33 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 29 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Politechnika Opolska

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 10 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Politechnika Poznańska

Kierunki studiów: 36 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 29 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Politechnika Śląska

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Politechnika Świętokrzyska

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 8 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6