Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Opolski

Kierunki studiów: 71 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 48 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Instytut Filozoficzno-Teologiczny US w Zielonej Górze

Kierunki studiów: 1 (jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Kierunki studiów: 32 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5