Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Kierunki studiów: 45 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 34 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 80 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 84 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy

Kierunki studiów: 47 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 36 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kierunki studiów: 52 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Kierunki studiów: 53 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kierunki studiów: 99 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 41 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kierunki studiów: 41 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 45 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Przyrodniczy

Kierunki studiów: 25 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Rolniczy

Kierunki studiów: 37 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 38 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4