Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

wsaib

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 115 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 72 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 10

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 131 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 62 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 90 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 161 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 92 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 47 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 59 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 50 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 42 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 34 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 48 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 29 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 78 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 83 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 91 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Częstochowie

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 38 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki studiów: 122 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 56 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne