Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 111 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 87 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 10

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 115 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 41 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 88 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 166 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 41 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 88 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 45 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 59 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 64 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 36 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 80 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 84 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 107 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Częstochowie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki studiów: 115 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 85 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunki studiów: 53 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4