Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 8 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne