Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 111 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 87 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 10

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 115 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 41 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 88 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Politechnika Łódzka

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 166 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 41 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 24 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 88 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 45 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Akademia Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Politechnika Rzeszowska

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 21 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 64 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunki studiów: 68 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 71 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 20

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne

Akademia Muzyczna w Łodzi

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1