Dietetyka

Dietetyka

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Częstochowie - kierunki studiów

Dietetyka - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy ekonomii
 • biochemia ogólna i żywności
 • biologia molekularna i genetyka
 • analiza i ocena jakości żywności
 • toksykologia żywności
 • fizjologia człowieka

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z obszaru oceny jakości produktów żywnościowych, oceny stanu odżywienia i planowania racjonalnego żywienia człowieka. Dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza to połączenie wiedzy z zakresu dziedzin podstawowych, takich jak nauka o zdrowiu, z wiedzą praktyczną, której podstawą jest, na przykład dokonywania analizy jakości żywności.

Studia na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza dzielą się na następujące specjalności: Poradnictwo żywieniowe, Dietetyka w gastronomii. Specjalności zakładają zdobycie umiejętności z obszaru świadczenia usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem oraz prowadzeniem własnej firmy w zakresie usług gastronomicznych i cateringowych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy ekonomii, biochemia ogólna i żywności, biologia molekularna i genetyka, analiza i ocena jakości żywności, toksykologia żywności, fizjologia człowieka, statystyka w dietetyce.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki mogą wykorzystać publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, organizacjach konsumenckich, firmach cateringowych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie opinie? Dorota, studentka III- roku Dietetyki mówi:

„Jak połączyć pasję gotowania i poważne podejście do zdrowia? Wybrać się na Dietetykę! Gdy byłam młodsza bardzo często zastanawiałam się jak ogromny wpływ na nasze zdrowie, kondycję i funkcjonowanie organizmu ma to, co jemy. Postanowiłam sobie, że gdy dorosnę zacznę to badać. O, i jestem już na trzecim roku!”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dietetykę na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, funkcjonowania i czynności organizmu człowieka,
 • procesów biologiczno-chemicznych na poziomie komórkowym oraz całego organizmu,
 • działania układu pokarmowego oraz rozumienia fizjologii żywienia,
 • identyfikacji problemów żywieniowych,
 • klasyfikacji chorób genetycznych ze względu na sposób dziedziczenia,
 • ułożenia prawidłowej diety dla różnych grup wiekowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 • organizacjach konsumenckich,
 • firmach cateringowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które traktowane są priorytetowo są: biologia, chemia, informatyka oraz matematyka. Do jednego z nich należy dołączyć jeszcze język polski i język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)