Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

09.02.2022

Pedagogika - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych. Celem kształcenia jest przygotowanie do działalności prospołecznej oraz prowadzenia badań, dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów. Pedagogika na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza to połączenie wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnych do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

Studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza dzielą się na następujące specjalności: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją, Pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju, Terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, Resocjalizacja z prewencją kryminalną, Pedagogika społeczna z elementami tutoringu, Coaching kariery z doradztwem, Geragogika, Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Każda realizowana specjalność przekazuje konkretny obszar wiedzy i nakierowuje na konkretną ścieżkę zawodową; na przykład:

specjalność Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją zakłada uzyskanie wiedzy z obszaru opieki, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Istotą nauki jest przygotowanie do pracy z osobami wymagającymi indywidualnego podejścia;

specjalność Terapia pedagogiczna zakłada przygotowanie do pracy terapeutycznej, dydaktycznej oraz wychowawczej z dziećmi wykazującymi trudności w uczeniu się zarówno o charakterze specyficznym, jak i niespecyficznym;

specjalność Edukacja dorosłych i marketing społeczny zakłada naukę diagnozowania potrzeb edukacyjnych dorosłych oraz młodzieży. Zdobywają umiejętności motywowania ludzi dorosłych do rozwoju, uczenia się, realizowania własnych zamierzeń.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza mogą wykorzystać w przedszkolach i szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, centrach pomocy rodzinie, wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, działach personalnych przedsiębiorstw i zakładów pracy.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie opinie? Sylwia, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to jeden z najbardziej potrzebnych kierunków kształcenia. W każdym mieście żyją ludzie, którzy wymagają opieki i pomocy. Sami nie poradzą sobie w skomplikowanej relacji rodzinnej, czy chorobie. Dlatego należy kształcić specjalistów, którzy wyciągną do nich pomocną dłoń. Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza uczę się, aby pracować z trudną młodzieżą, która przez błędy swojego otoczenia zgubiła pomysł na życie. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji społecznej,
 • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
 • planowania działań opiekuńczych, wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych,
 • prowadzenia zajęć wyrównawczych i korekcyjnych,
 • wspierania aktywności edukacyjnej dorosłych,
 • projektowania i realizowania kampanii społecznych,
 • podejmowania działań aktywizujących osoby starsze.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach i szkołach podstawowych,
 • świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych,
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy,
 • instytucjach szkoleniowych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza są: język polski, język obcy nowożytny, a także historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Częstochowa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)