Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

12.03.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie rekrutacja 2024/2025

Jak rozumieć pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego? Odnosi się ono do procesu zaspokajania potrzeb i interesów społeczeństwa danego kraju. Oczywiście, proces ten złożony jest z wielu elementów i obejmuje między innymi: ochronę terytorium, dbałość o porządek polityczno- ustrojowy, stabilność społeczną, czy też zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli. O złożoności tego zagadnienia mogą przekonać się te osoby, które wybiorą studia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie. Właśnie tam odpowiednią propozycję kształcenia odnajdą zainteresowani pracą w zawodach związanych z bezpieczeństwem państwa, ochroną informacji i profilaktyką przestępczości.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w AEH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, w szczególności z zakresu prawa, administracji, socjologii i politologii, czyli zagadnień stanowiących podstawę do diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa przestrzeni i ludności, zarządzania kryzysowego czy ochrony mienia. W toku studiów studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego zaznajamiają się między innymi z: zasadami ochrony informacji niejawnych i danych poufnych, współczesnymi metodami wywiadowczymi, zasadami funkcjonowania państwa, metodami identyfikowania symptomów przestępczości.

 

Program studiów i przedmioty

Bezpieczeństwo wewnętrzne główne przedmioty: 

 • prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP,
 • nauka o państwie, prawie i polityce,
 • teoria organizacji i zarządzania,
 • podstawy komunikacji społecznej,
 • podstawy ekonomii,
 • przestępczość zorganizowana,
 • podstawy prawne służb państwowych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • struktura i dynamika konfliktów społecznych,
 • współczesny terroryzm polityczny,
 • administracja publiczna,
 • polski system resocjalizacyjny i penitencjarny

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie wyróżniają się szczegółową wiedzą. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: polityki migracyjnej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, metod zwalczania dezinformacji, organizacji i funkcjonowania służb mundurowych, polityki karnej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: służbach specjalnych, formacjach mundurowych, resortach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, resortach związanych z polityką antykorupcyjną, agencjach bezpieczeństwa, agencjach ochrony, organach administracji publicznej.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który zyskuje na popularności, dzięki czemu coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych uczelni. Którą z nich wybrać? Która z nich zapewni najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy? Zastanawiając się nad podjęciem nauki w stolicy, warto zapoznać się bliżej z omawianą przez nas szkołą wyższą. Jakie ma Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie opinie? Rafał, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Bezpieczeństwo wewnętrzne to ciekawy kierunek, na którym odnajdą się osoby o różnych zainteresowaniach. Na studiach w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej można zdobyć wykształcenie pod okiem doświadczonych praktyków, a także odbyć praktyki w instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Polecam tę uczelnię tym, którzy zastanawiają się nad wyborem tego kierunku.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w AEH Warszawa:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • organizacji i funkcjonowania służb mundurowych,
 • metod działań wywiadowczych i informacyjnych,
 • wiktymologii,
 • radykalizmów politycznych,
 • bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej,
 • nowych form i metod przestępczości,
 • struktury i dynamiki konfliktów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach państwowych i resortach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • policji,
 • straży granicznej,
 • służbie więziennej,
 • organizacjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym,
 • agencjach bezpieczeństwa,
 • agencjach ochrony,
 • organach administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Komentarze (0)