Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

21.04.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest elementem szerszego pojęcia, jakim jest bezpieczeństwo narodowe. Co zrozumiałe, odnosi się do działań i procesów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danego kraju, ale nie oznacza to, że nie jest zagadnieniem złożonym. Z racji swojej złożoności bezpieczeństwo wewnętrzne nie posiada jednej, oficjalnej definicji. Można jednak powiedzieć, iż związane jest ze stanem niezakłóconego funkcjonowania państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne to również kierunek studiów, który odnaleźć można w katalogu dydaktycznym Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w EWSPA WARSZAWA
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, stanowiącej podstawę do zrozumienia charakteru zagrożeń wewnętrznych oraz sposobów im przeciwdziałania. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: systemem bezpieczeństwa państwa, zagadnieniami prawa karnego, zasadami ochrony informacji niejawnych, polityką migracyjną, czy bezpieczeństwem sieci komputerowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie prowadzone są w oparciu o program nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • organy ochrony prawnej w Polsce,
 • bezpieczeństwo społeczne w systemie krajowym,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • postępowanie karne,
 • zwalczanie terroryzmu krajowego i międzynarodowego,
 • ochrona danych osobowych,
 • historia służb mundurowych,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • sytuacje kryzysowe

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie wyróżniają się szczegółową wiedzą. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, roli mediów w kształtowaniu bezpieczeństwa, czy mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: administracji państwowej i samorządowej, policji, straży miejskiej, służbie więziennej, straży granicznej, służbach ratowniczych, agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który zyskuje na popularności, a taka tendencja niesie za sobą liczne oferty dydaktyczne. Którą uczelnię wybrać planując studia w Warszawie? Czy warto zainteresować się omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji opinie? Tomek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek nie tylko ciekawy, ale i bardzo istotny, w sam raz dla osób, które interesują się tym, co dzieje się na świecie, a przede wszystkim różnego rodzaju zagrożeniami oraz sposobami przeciwdziałania im. EWSPiA to uczelnia, która ma renomę, która oferuje nowoczesne studia, nowoczesne metody nauczania. Dlatego warto studiować właśnie tutaj.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w EWSPiA:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstaw prawa konstytucyjnego,
 • systemu bezpieczeństwa państwa,
 • postępowania karnego,
 • postępowania administracyjnego,
 • zwalczania terroryzmu krajowego i międzynarodowego,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji publicznej,
 • policji,
 • służbach specjalnych,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • agencjach detektywistycznych,
 • straży granicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Komentarze (0)