Architektura

Architektura

Architektura

31.01.2022

Architektura – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2022

Studia na kierunku architektura w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku architektura w WSPA LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki
 • konstrukcje budowlane
 • techniki komputerowe w projektowaniu architektonicznym
 • geodezja
 • kartografia
 • instalacje budowlane
 • etyka zawodu architekta
 • prawo budowlane i warunki techniczne

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura, prowadzona na studiach inżynierskich. Celem kształcenia jest przygotowanie do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Architektura w WSPA to połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, dzięki czemu kształtowani są specjaliści znający przepisy techniczno- budowlane, organizację procesu inwestycyjnego, czy prawo budowlane.

 

Nabywane umiejętności

W gronie przedmiotów do zaliczenia w trakcie nauki znajdują się, między innymi: historia sztuki, konstrukcje budowlane, techniki komputerowe w projektowaniu architektonicznym, geodezja, kartografia, instalacje budowlane, etyka zawodu architekta, prawo budowlane i warunki techniczne.

Forma studiów na kierunku Architektura w WSPA w Lublinie zakłada praktyczne kształcenie oraz kreatywne nabywanie kwalifikacji. Przykład stanowi Koło Naukowe „Kwadrat”, organizujące wystawy, spotkania, wykłady, czy wycieczki, dzięki którym naocznie poznaje się historię sztuki.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury w WSPA mogą wykorzystać w branży architektonicznej w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektury wraz z ich otoczeniem oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Krzysiek, student Architektury mówi:

„Dlaczego studiuję Architekturę? Bo chciałbym tworzyć jak Frank Lloyd Wright. A dlaczego studiuję właśnie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie? Bo tutaj mogę rozwijać swoje pasje oraz zdobyć szerokie wykształcenie, dzięki któremu będę mógł mierzyć jak najwyżej.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Lublin

Architektura studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budownictwa,
 • posługiwania się warsztatem malarskim i elementami rzeźbiarskimi,
 • geodezji i kartografii,
 • projektowania obiektów wielko kubaturowych przeznaczonych dla użyteczności publicznej,
 • wykonywania inwentaryzacji budowlanych,
 • analizowania i przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uwarunkowań prawnych dotyczących infrastruktury technicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • biurach architektonicznych,
 • instytucjach wystawienniczych,
 • agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)