Dziennikarstwo

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo

22.04.2022

Dziennikarstwo – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Studia na kierunku dziennikarstwo w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku dziennikarstwo w WSPA LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • formy informacyjne
 • nowe formy komunikowania
 • źródła informacji dziennikarskich
 • realizacja audiowizualna
 • genologia i retoryka dziennikarska
 • marketing
 • systemy polityczne

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Dziennikarstwo, prowadzone na studiach licencjackich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy reporterskiej, redakcyjnej i wydawniczej. Dziennikarstwo w WSPA w Lublinie to nauka korzystania z narzędzi komunikacji sieciowej, pozyskiwania, redagowania i selekcji informacji, konstruowania reportaży radiowych i telewizyjnych, montażu oraz prowadzenia kampanii politycznych i reklamowych.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku studiów nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: formy informacyjne, nowe formy komunikowania, źródła informacji dziennikarskich, realizacja audiowizualna, genologia i retoryka dziennikarska, marketing, systemy polityczne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dziennikarstwa w WSPA mogą wykorzystać w telewizji, redakcjach informacyjnych mediów masowych, redakcjach portali internetowych, agencjach public relations, prasie lokalnej lub ogólnopolskiej.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Sebastian, student Dziennikarstwa mówi:

„Wybrałem studia dziennikarskie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie bo mają praktyczny charakter, a wykładowcy to prawdziwi dziennikarze znani każdemu kto choć trochę obcuje z mediami.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

DZIENNIKARSTWO - ważne informacje

Dziennikarstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wielu form dziennikarstwa,
 • zarządzania mediami,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • psychologii społecznej,
 • ekonomiki mediów,
 • badania opinii publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • telewizji,
 • redakcjach informacyjnych mediów masowych,
 • prasie lokalnej lub ogólnopolskiej,
 • rozgłośniach radiowych,
 • redakcjach portali internetowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach artystycznych,
 • domach mediowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)