Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia jednolite, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia prawidłowa 
 • histologia z embriologia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • biofizyka 
 • statystyka i informatyka medyczna 
 • etyka lekarska z elementami filozofii
 • historia medycyny

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z najlepszych i największych uczelni medycznych w Polsce, która od ponad 200 lat kształci kolejne pokolenia adeptów medycyny na kierunku lekarskim.

Studenci Kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mogą zdobywać wiedzę od doświadczonych dydaktyków i specjalistów, korzystając z bazy kliniczno-dydaktycznej, którą dysponuje uczelnia. Mają możliwości zaangażowania się w działalność ponad 200 kół i organizacji naukowych, prowadzących różnorodne projekty i badania naukowe.
WUM zapewnia swym studentom wysoką efektywność nauczania dzięki nowoczesnej komunikacji kadry naukowo-dydaktycznej ze studentami oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.

Którą uczelnię wybrać? Gdzie zdobyć wymarzony zawód lekarza? Jak poradzić sobie z tak wymagającymi studiami, jakimi jest medycyna? Podobnych pytań kandydaci na studia zadają wiele, ale i tak podjęcie decyzji o wyborze studiów spędza im przysłowiowy sen z powiek.

Jakie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny opinie?

Monika, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

Myślę, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak trudne są to studia. Najważniejsze jednak, żeby szybko przestawić się na zupełnie inny system uczenia niż w liceum, uczyć się systematycznie i przetrwać najtrudniejsze, czyli początek. Będąc w liceum trudno uwierzyć, że można w tak szybkim czasie, nauczyć się tak wielu trudnych rzeczy. Można i my studenci oraz absolwenci medycyny jesteśmy tego najlepszym przykładem. Na wyższych latach dostrzeżemy, że kierunek lekarski ma dużo zalet i znajdziemy czas na życie studenckie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego) absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • naukowych podstaw medycyny, które potrafi zastosować do rozwiązywania problemów medycznych leżących w zakresie działań lekarskich,
 • umiejętności stawiania rozpoznania i prowadzenia leczenia pacjentów zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach,
 • zasad postępowania profilaktycznego, w tym również popularyzacji wiedzy na temat czynników ryzyka chorób i działań prozdrowotnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku lekarskim:

Absolwent kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)