Politechnika Łódzka - kierunki studiów 2024/2025

Politechnika Łódzka - kierunki studiów 2024/2025

Politechnika Łódzka

kierunki studiów 2024

Odkryj kierunki na PŁ i sprawdź gdzie możesz studiować 

Politechnika Łódzka (PŁ) kierunki studiów 2024

Kandydaci na studia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 mogą aplikować na ponad 60 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2024/2025 na studia I stopnia na PŁ będzie przeprowadzona w formie online w terminie od 18 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 roku.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 3 do 11 września 2024 roku.

Szczegółówe informacje znajdziesz na p.lodz.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnice Łódzkiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Łódzkiej powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czeka: tekstronika oraz materiały i technologie przyszłości.

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: informatyka (1145), informatyka stosowana (1046), automatyka i robotyka (421), computer science (391), architektura (367) oraz logistyka (363).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce (I priorytet), najbardziej oblegane były kierunki informatyczne prowadzone w języku angielskim: Computer Science (10,8 osóbna miejsce), Business studies (7,64 osób na miejsce) oraz Information Technology (7,28 osób na miejsce). W dalszej kolejności są to: Zarządzanie (5,87 osób na miejsce),  Business, Society and Technology (5,72 osób na miejsce), Automatyka i robotyka  (5,44 osób na miejsce), Informatyka (5,38 osób na miejsce).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Łódzkiej:
 • Informatyka: 1145 kandydatów
 • Informatyka stosowana: 1046 kandydatów
 • Automatyka i robotyka: 421 kandydatów
 • Computer Science: 391 kandydatów
 • Architektura: 367 kandydatów
 • Logistyka: 363 kandydatów
 • Budownictwo: 348 kandydatów
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji: 313 kandydatów
 • Zarządzanie: 290 kandydatów
 • Automatyka i sterowanie robotów: 272 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Politechnika Łódzka - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce (I priorytet):
 • Computer Science: 10,8 kandydatów 
 • Business Studies: 7,64 kandydatów 
 • Information Technology: 7,28 kandydatów 
 • Zarządzanie: 5,87 kandydatów 
 • Business, Society and Technology: 5,72 kandydatów 
 • Automatyka i robotyka: 5,44 kandydatów 
 • Informatyka: 5,38 kandydatów 
 • Logistyka: 5,15 kandydatów 
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji: 4,74 kandydatów 
 • Marketing w przemyśle: 4,37 kandydatów 

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Kierunki studiów w Politechnice Łódzkiej to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politechnika Łódzka to 5. uczelnia techniczna w Polsce według rankingów "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw". Bogata oferta edukacyjna i różnorodność kierunków studiów gwarantuje zdobycie kompetencji zawodowych, poszukiwanych przez pracodawców, renomowanych firm polskich i międzynarodowych.

Politechnika Łódzka to dobre miejsce dla osób planujących rozwój osobisty, lubiących wyzwania i pracę w międzynarodowym środowisku. W rekrutacji na rok akademicki 2024 uczelnia oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów na Wydziałach oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).

 

Politechnika Łódzka kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Advanced biobased and bioinspired materials - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Advanced biobased and bioinspired materials - Wydział Chemiczny PŁ
 • Aktuariat i analiza finansowa - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Analityka chemiczna - Wydział Chemiczny PŁ
 • Architektura - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Automatyka i sterowanie robotów - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Biogospodarka zrównoważona - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Biomedical engineering and technologies - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Biomedical engineering and technologies - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Business studies - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Business studies - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Business, society and technology - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Business, society and technology - ścieżka angielska - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Business, society and technology - ścieżka angielsko-francuska - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Chemia - Wydział Chemiczny PŁ
 • Chemia budowlana - Wydział Chemiczny PŁ
 • Chemia w kryminalistyce - Wydział Chemiczny PŁ
 • Computer science - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Computer science - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Computer science and information technology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Computer science and information technology - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Ekotechnologie i bioprocesy - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Electronic and telecommunication engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Electronic and telecommunication engineering - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Energetyka - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Energy systems in the built environment - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Future mobility - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Future mobility - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Human-computer interaction - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Human-computer interaction - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Industrial biotechnology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Industrial biotechnology - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Information technology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Information technology - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Informatyka - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Informatyka w ochronie środowiska - Wydział Chemiczny PŁ
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Inżynieria ochrony środowiska - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Inżynieria procesów przemysłowych - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Inżynieria środowiska w budownictwie - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Logistyka - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Marketing w przemyśle - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Master in mechanical engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Master in mechanical engineering - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Master of business studies - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Master of business studies - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Matematyka stosowana - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Mathematical methods in data analysis - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Mathematical methods in data analysis - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Mechanical engineering - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Mechanical engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Mechatronika - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Menedżer żywności i żywienia - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Modelling and data science - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Modelling and data science - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Nanotechnologia - Wydział Chemiczny PŁ
 • Papiernictwo i poligrafia - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Planowanie przestrzenne - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Smart manufacturing - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Smart manufacturing - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Systemy sterowania inteligentnymi budynkami - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny PŁ
 • Technologia kosmetyków - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych - Wydział Chemiczny PŁ
 • Transport - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Tekstronika - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Włókiennictwo - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Włókiennictwo i przemysł mody - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Wzornictwo - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Zarządzanie - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Zarządzanie produkcją - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Dowiedz się więcej: rekrutacja.p.lodz.pl 

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Politechnice Łódzkiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Łódzkiej powiększyła się o pięć nowych, innowacyjnych kierunków. Na kandydatów na studia I stopnia czekają: Ekotechnologie i bioprocesy, Marketing w przemyśle i Business, Society and Technology, natomiast kandydaci na studia II stopnia mogą wybrać: Zarządzanie produkcją oraz Smart Manufacturing.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Politechnika Łódzka - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Łódzka: znaleziono 69

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Advanced biobased and bioinspired materials

I stopnia

stacjonarne

Aktuariat i analiza finansowa

I stopnia

stacjonarne

Analityka chemiczna

I stopnia

stacjonarne

Architektura

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i sterowanie robotów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biogospodarka zrównoważona

II stopnia

stacjonarne

Biomedical engineering and technologies

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Business studies

I stopnia

stacjonarne

Business, society and technology

I stopnia

stacjonarne

Business, society and technology - ścieżka angielska

I stopnia

stacjonarne

Business, society and technology - ścieżka angielsko-francuska

I stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia w kryminalistyce

II stopnia

stacjonarne

Computer science

I stopnia

stacjonarne

Computer science and information technology

II stopnia

stacjonarne

Ekotechnologie i bioprocesy

I stopnia

stacjonarne

Electronic and telecommunication engineering

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka

I stopnia

stacjonarne

Energy systems in the built environment

II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Future mobility

II stopnia

stacjonarne

Human-computer interaction

II stopnia

stacjonarne

Industrial biotechnology

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Information technology

I stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka w ochronie środowiska

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria ochrony środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria procesów przemysłowych

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska w budownictwie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

I stopnia

stacjonarne

Logistyka

I stopnia

stacjonarne

Marketing w przemyśle

I stopnia

stacjonarne

Master in mechanical engineering

II stopnia

stacjonarne

Master of business studies

II stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie

II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie przyszłości

I stopnia

stacjonarne

Mathematical methods in data analysis

I stopnia

stacjonarne

Mechanical engineering

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Menedżer żywności i żywienia

I stopnia

stacjonarne

Modelling and data science

I stopnia

stacjonarne

Nanotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Papiernictwo i poligrafia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Planowanie przestrzenne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Smart manufacturing

II stopnia

stacjonarne

Systemy sterowania inteligentnymi budynkami

I stopnia

stacjonarne

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia kosmetyków

II stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych

II stopnia

stacjonarne

Tekstronika

I stopnia

stacjonarne

Transport

I stopnia

stacjonarne

Włókiennictwo

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Włókiennictwo i przemysł mody

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie produkcją

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Politechnika Łódzka popularne kierunki

Politechnika Łódzka - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)