Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku lekarskim na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biostatystyka
 • farmakologia kliniczna
 • pierwsza pomoc medyczna
 • zdrowie publiczne
 • elementy prawa medycznego
 • medycyna rodzinna

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny to znacząca uczelnia medyczna w naszym kraju. Szczecińska szkoła wyższa oferuje istotne kierunki kształcenia, a jednym z nich jest Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych. Oprócz tego studenci uczą się podejmowania decyzji w sytuacji stresu i pod presją czasu, wdrożenia prawidłowego postępowania, pracy w zespole i kierowania zespołem, prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: biostatystyka, farmakologia kliniczna, pierwsza pomoc medyczna, zdrowie publiczne, elementy prawa medycznego, medycyna rodzinna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Kierunku Lekarskiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny opinie? Malwina, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Pomorski Uniwersytet Medyczny to znacząca uczelnia, w której uczą doświadczeni wykładowcy. Można się od nich bardzo wiele nauczyć; nie tylko z obszarów medycznych, ale także życiowym, codziennym. Bardzo ich za to cenię.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując na Kierunku Lekarskim na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Kierunku Lekarskiego może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza,
 • rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
 • sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwych dla określonych stanów chorobowych,
 • rozpoznawania problemów medycznych i określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego,
 • właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta,
 • pierwszej pomocy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w pogotowiu ratunkowym,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie

Komentarze (0)